Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů
  • 18. 7. 2016
  • 16:17
  • Tisková zpráva
  • 463/16
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Bezpečnost a obrana

EU důrazně odsuzuje pokus o státní převrat v Turecku a znovu uvádí, že plně podporuje legitimní orgány této země. Vyjadřuje politování nad vysokým počtem obětí a solidaritu s tureckým lidem. EU vítá společný postoj politických stran na podporu demokracie v Turecku.

EU vyzývá turecké orgány, mimo jiné i policii a bezpečnostní síly, ke zdrženlivosti. Je nutné učinit vše pro zamezení dalšímu násilí, ochranu životů a zklidnění situace.

EU vyzývá k plnému dodržování ústavního pořádku v Turecku a zdůrazňuje, že je nezbytné prosazovat zásady právního státu. Je naprosto zásadní zajistit plné respektování všech demokratických orgánů země, včetně zvolené vlády a Velkého národního shromáždění Turecka. EU vyzdvihuje nutnost respektovat demokracii, lidská práva a základní svobody, jakož i právo všech osob na spravedlivý proces v plném souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně jejího protokolu č. 13 týkajícího se zrušení trestu smrti. V této souvislosti EU připomíná, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je jedním ze základních prvků acquis Unie.

Turecko je kandidátskou zemí a klíčovým partnerem Evropské unie. EU je i nadále odhodlána spolupracovat s demokratickým, inkluzivním a stabilním Tureckem na řešení výzev, kterým společně čelíme.