Bratislavské prohlášení a plán

Evropská rada
  • 16. 9. 2016
  • 19:40
  • Prohlášení a vyjádření
  • 517/16
  • Institucionální záležitosti
16. 9. 2016
Kontakt pro tisk

Jüri Laas
tiskový referent
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
tisková referentka
+32 22815361
+32 473630723

Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy současné situace, v níž se Evropská unie nachází, a diskusi o naší společné budoucnosti. Všichni jsme se shodli na následujících obecných zásadách.