Závěry předsedy Evropské rady, 9. 3. 2017

Evropská rada
  • 10. 3. 2017
  • 00:45
  • Tisková zpráva
  • 125/17
  • Bezpečnost a obrana
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Institucionální záležitosti
  • Hospodářství a finance
10. 3. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Evropská rada jednala o přiloženém dokumentu. Tento dokument podpořilo 27 členů Evropské rady, nicméně konsensu nebylo z důvodů nesouvisejících s jeho obsahem dosaženo.

Odkazuje-li se v přiloženém dokumentu na Evropskou radu, tyto odkazy by neměly být vykládány jako formální potvrzení Evropskou radou jakožto orgánem.