Dopis hlavám států a předsedům vlád zemí EU s pozváním na zasedání, které se bude konat u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv

Evropská rada
  • 15. 3. 2017
  • 16:00
  • Tisková zpráva
  • 137/17
  • Institucionální záležitosti
15. 3. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Dne 25. března uplyne 60 let od podpisu Římských smluv. Dohodli jsme se, že v tento den společně uspořádáme slavnostní akt, kterým si připomeneme začátek naší dlouhé cesty, a to přímo v Sala degli Orazi e Curiazi na Kapitolu, kde byly Smlouvy v roce 1957 podepsány. Tyto oslavy budou současně příležitostí k zamyšlení nad stavem Evropské unie a budoucností integračního procesu.

Slavnostní akt se uskuteční v dopoledních hodinách a jeho součástí bude zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU, předsedů Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise a zástupců jednotlivých orgánů.

Bude to především chvíle, kdy budeme moci oslavit naši společnou cestu a zhodnotit uplynulých šedesát let integrace. Není žádným tajemstvím, že historická doba, kterou zažíváme, vyžaduje hlubší a důkladnější zamyšlení nad výzvami, kterým Unie čelí v krátkodobém i střednědobém horizontu – máme tím na mysli vnitřní a vnější bezpečnost (se zvláštním důrazem na otázku migrace), růst a zaměstnanost a sociální rozvoj. Po slavnostním zasedání máme v úmyslu přijmout politické prohlášení, ve kterém opětně potvrdíme platnost projektu evropské integrace a představíme společnou vizi pro nadcházející roky.

Následně se přesuneme do venkovních prostor, kde bude pořízena společná fotografie. Vedoucí představitelé jednotlivých orgánů se poté jako obvykle setkají se zástupci tisku.

Následovat bude oběd v paláci Quirinale, pořádaný prezidentem Italské republiky Sergiem Mattarellou. V průběhu oběda si vyslechneme jeho projev a budeme si moci vyměnit názory na proces, který – jak věříme – bude dne 25. března v Římě obnoven.

Těšíme se na setkání s Vámi dne 25. března v Římě.