Prohlášení Evropské rady (článek 50) k oznámení Spojeného království

Evropská rada
  • 29. 3. 2017
  • 14:00
  • Prohlášení a vyjádření
  • 159/17
  • Brexit
  • Institucionální záležitosti
29. 3. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Prohlášení Evropské rady1

Evropská rada dnes obdržela od britské premiérky Theresy Mayové dopis oznamující záměr Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Toto oznámení navazuje na referendum konané dne 23. června 2016 a je jím zahájen proces vystoupení podle článku 50 Smlouvy. Litujeme, že Spojené království přestane být členem Evropské unie, avšak na proces, který nyní bude následovat, jsme připraveni.

Pokud jde o Evropskou unii, prvním krokem bude přijetí pokynů pro jednání Evropskou radou. V těchto pokynech budou stanoveny obecné postoje a zásady, s ohledem na něž Unie, zastupovaná Evropskou komisí, povede jednání se Spojeným královstvím.

V průběhu těchto jednání bude Unie postupovat jako jeden celek a bude hájit své zájmy. Naší první prioritou bude minimalizovat nejistotu, kterou rozhodnutí Spojeného království vyvolalo u našich občanů, podniků a členských států. Zaměříme se tedy nejprve na všechny zásadní podmínky pro řádný průběh vystoupení.

K jednáním budeme přistupovat konstruktivně a budeme usilovat o dosažení dohody. Věříme, že Spojené království bude v budoucnu našim blízkým partnerem.

Předseda Donald Tusk svolal na 29. dubna zasedání Evropské rady.

 1 Po oznámení učiněném podle článku 50 SEU se člen Evropské rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních Evropské rady ani na rozhodnutích, která se jej týkají.