Víza: Rada přijala nařízení o uvolnění vízového režimu pro občany Ukrajiny

Rada EU
  • 11. 5. 2017
  • 10:25
  • Tisková zpráva
  • 244/17
  • Vnitřní věci
11. 5. 2017
Kontakt pro tisk

Veronica Huertas Cerdeira
tisková referentka (vnitřní věci; koordinace boje proti terorismu)
+32 22814548
+32 470882199

Dne 11. května 2017 přijala Rada nařízení o uvolnění vízového režimu pro občany Ukrajiny cestující do EU, a to pro účely pobytu v délce 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

„Přijetí nařízení o uvolnění vízového režimu pro občany Ukrajiny je důležitý krok, jež pomůže posílit vazby mezi lidem Ukrajiny a EU. Nařízení bylo přijato poté, co Ukrajina dokončila nezbytné reformy v řadě oblastí, včetně migrace, veřejného pořádku a bezpečnosti, vnějších vztahů a základních práv. Revidovaný mechanismus pozastavení, který EU nedávno přijala, kromě toho umožňuje Unii toto uvolnění pozastavit, pokud by ve vztahu k Ukrajině vznikly vážné problémy související s migrací nebo bezpečností.“

Carmelo Abela, maltský ministr vnitra a národní bezpečnosti   

Dotyčným nařízením se formálně mění nařízení 539/2001 v tom smyslu, že je Ukrajina přesunuta z jeho přílohy I (seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují pro vstup do schengenského prostoru vízum) do přílohy II (seznam zemí s bezvízovým stykem). Občané Ukrajiny, kteří mají biometrický cestovní pas a cestují do EU na dobu až 90 dní za obchodním účelem, jako turisté nebo z rodinných důvodů, již nebudou potřebovat vízum.

V souladu s protokoly připojenými ke smlouvám o EU se tato opatření nevztahují na Irsko a na Spojené království. Vízový režim těchto členských států bude nadále podléhat jejich vnitrostátním právním předpisům.

Další kroky

Nyní je třeba, aby Rada a Evropský parlament přijaté nařízení podepsaly. Jeho znění bude poté zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později.

Souvislosti

V prosinci roku 2015 Komise shledala, že Ukrajina splnila všechna kritéria stanovená v plánu pro uvolnění vízového režimu, a že je tudíž na osvobození od vízové povinnosti připravena. Dne 20. dubna 2016 Komise zveřejnila návrh na uvolnění vízového režimu pro držitele ukrajinských pasů. Rada a Evropský parlament dosáhly ve věci tohoto návrhu dohody dne 28. února 2017.