Dopis předsedy Donalda Tuska s pozváním pro členy Evropské rady

Evropská rada
  • 21. 6. 2017
  • 09:30
  • Tisková zpráva
  • 391/17
  • Brexit
  • Bezpečnost a obrana
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Hospodářství a finance
21. 6. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Úvodem si dovolím prohlásit, že naše zasedání se bude konat v odlišném politickém kontextu než před několika měsíci, kdy byly na vzestupu protiunijní síly. Současný vývoj na našem kontinentu podle všeho ukazuje, že pomalu nastává obrat k lepšímu. V řadě našich zemí začínají politické strany, které svoje postavení vybudovaly na protiunijních náladách, ztrácet vliv. Jsme svědky toho, že EU se opět stává řešením, spíše než aby byla problémem. Složité výzvy, jimž jsme v uplynulých měsících čelili, paradoxně ještě více posílily naši jednotu. Tuto jednotu jsme si však zachovali i díky Vašemu odhodlání. Za to Vám děkuji a současně žádám o další úsilí. Právě díky naší jednotě jsme dnes v mnohem lepší situaci, opět plni optimismu ohledně budoucnosti.

Nesmíme však usnout na vavřínech ani být naivní. Musíme lidem dokázat, že jsme schopni opět převzít kontrolu nad událostmi, které na nás dopadají, a někdy i děsí. Vloni jsme se dohodli, že EU bude chránit své občany před bezpečnostními hrozbami, nelegální migrací a neřízenou globalizací, a toto předsevzetí musíme nadále plnit. Z tohoto důvodu bych si přál, abychom během nadcházejícího zasedání Evropské rady hlouběji rozpracovali naši politickou reakci v následujících třech oblastech.

Zaprvé v oblasti bezpečnosti, kde závažnou hrozbou zůstává i nadále terorismus. Nedávné útoky upozornily na novou vlnu radikalizace, k níž dochází na domácí půdě. V této souvislosti musím zcela otevřeně říci, že Evropská unie v tomto boji nenahradí členské státy, neboť politická reakce závisí především na jednotlivých vládách. EU však může napomoci našemu vítězství. Pokroku jsme zatím dosáhli v otázce zahraničních bojovníků a navracejících se osob. Nyní nastal čas posílit spolupráci s internetovým odvětvím. Teroristická propaganda má největší dopad během několika prvních hodin od okamžiku, kdy se objeví na internetu. Měli bychom proto internetové odvětví vybídnout, aby vyvinulo nástroje, které budou automaticky odhalovat a odstraňovat obsah, jenž šíří teroristické materiály či podněcuje k násilí.

Jelikož bezpečnost Evropy je naší společnou odpovědností, rád bych, abychom se dohodli, že je třeba zahájit stálou strukturovanou spolupráci v oblasti obrany. Má-li být tato spolupráce úspěšná, bude zapotřebí Vašich ambiciózních závazků: od projektů rozvíjejících naše obranné schopnosti až po náročnější úkoly typu vojenských operací. Takovéto rozhodnutí bude důkazem nejen našeho odhodlání více investovat do evropské bezpečnosti a obrany, ale také naší odpovědnosti za transatlantické vztahy v době, kdy je jí na naší straně Atlantiku potřeba více než kdykoli předtím. K účasti na nově vznikající obranné spolupráci by měl být vyzván každý členský stát a nikdo by neměl být vyloučen. Tato spolupráce může sloužit jako nejlepší příklad toho, že neprosazujeme „různé“ rychlosti, ale utváříme takový způsob práce, který by měl umožnit celé EU získat „správnou“ rychlost.

Zadruhé, pokud jde o nelegální migraci, musíme se znovu zabývat situací na trase přes centrální Středomoří. Počet primárně ekonomických migrantů, kteří nelegálně překročili italské hranice, se oproti loňskému roku zvýšil o 26 %; přibližně 1 900 lidí na moři zahynulo a převaděčské aktivity nabírají nových rozměrů. Naše dřívější rozhodnutí již přinesla určité operační výsledky – konkrétně jde o výcvik libyjské námořní pobřežní stráže, zatčení více než stovky převaděčů a zneškodnění více než 400 jejich plavidel. To je však evidentně příliš málo a nevidím důvod, proč bychom za fungování libyjské námořní pobřežní stráže nemohli převzít větší finanční odpovědnost. Její příslušníci jsou našimi spojenci v boji proti převaděčům. Tuto otázku zdůrazňuji záměrně, protože někteří z Vašich představitelů v tomto ohledu nepřijímají na operační úrovni potřebná rozhodnutí.

Závěrem k nekontrolované globalizaci: máme-li doma hájit naši agendu volného obchodu, musíme dát najevo, že Evropu dokážeme bránit před těmi, kdo chtějí naši otevřenost zneužít. Za tímto účelem musíme zajistit, aby naše nástroje na ochranu obchodu byly účinné. Musíme se vážně zabývat tím, jak posílit reciprocitu a prověřovat investice ze zemí, které ukládají nespravedlivá omezení. Lidé musí vědět, že je před nekalými obchodními praktikami dokážeme ochránit.

Pokud jde o pořad jednání, naše zasedání bude zahájeno ve čtvrtek v 15:00 hod. tradiční výměnou názorů s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim. Následně nás bude premiér Muscat informovat o aktuálním stavu provádění našich předchozích závěrů. První část vlastních jednání bude pak věnována vnitřní bezpečnosti, boji proti terorismu a obraně. Po přijetí závěrů k těmto otázkám práci přerušíme a setkáme se se zástupci médií. Pokračovat v jednáních budeme během pracovní večeře, kdy se zaměříme na vnější vztahy. Kancléřka Merkelová a prezident Macron nás nejprve seznámí s aktuální situací, pokud jde o provádění dohod z Minsku. Já se s vámi poté podělím o postřehy z nedávných mezinárodních summitů a setkání, mimo jiné ze schůzek s prezidenty Trumpem a Erdoğanem. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že všichni jednotně podporujeme Pařížskou dohodu o změně klimatu. Na závěr pracovní večeře nás bude premiérka Mayová informovat o svých úmyslech, co se týče jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Po večeři pozvu vedoucí představitele 27 zemí na krátkou informační schůzku věnovanou aktuálnímu stavu jednání se Spojeným královstvím, během níž rovněž potvrdíme postup pro přemístění agentur, které tam sídlí.

V pátek budeme v zasedání pokračovat od 10:00 hod., kdy prezident Evropské centrální banky Mario Draghi promluví o aktuální hospodářské situaci. Poté se budeme věnovat obchodu a přijmeme příslušné závěry. Projednáme rovněž závěry o migraci, přičemž nás premiér Muscat seznámí s činnostmi navazujícími na Maltské prohlášení. Se zřetelem k programu nastupujícího předsednictví se pak společně s premiérem Ratasem na závěr krátce zaměříme na koncept digitální Evropy. Naše zasedání by mělo skončit kolem poledne. Těším se na naše setkání v Bruselu.