Závěry Evropské rady, 22. a 23. června 2017

Evropská rada
  • 23. 6. 2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Bezpečnost a obrana
  • Mezinárodní obchod a cla
  • Vnitřní věci
  • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
  • Životní prostředí
  • Hospodářství a finance
23. 6. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Evropská rada na svém zasedání konaném ve dnech 22. a 23. června 2017 přijala závěry o bezpečnosti a obraně, Pařížské dohodě o změně klimatu, hospodářství, migraci a digitální Evropě.