Vyjádření předsedy Donalda Tuska po zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017

Evropská rada
  • 23. 6. 2017
  • 15:30
  • Prohlášení a vyjádření
  • 409/17
  • Brexit
  • Mezinárodní obchod a cla
  • Vnitřní věci
  • Zaměstnanost
  • Hospodářství a finance
23. 6. 2017
Kontakt pro tisk

Preben Aamann
mluvčí předsedy Evropské rady
+32 22815150
+32 476850543

Včera večer učinili lídři tři důležitá rozhodnutí. Zaprvé jsme se dohodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších šest měsíců. Zadruhé bude Evropa ve spolupráci s mezinárodními partnery i nadále pracovat na provádění Pařížské dohody o změně klimatu. A zatřetí se vedoucí představitelé EU-27 dohodli na postupu pro přesun dvou agentur EU, které mají sídlo ve Spojeném království. To umožní ministrům přijmout konečné rozhodnutí, k čemuž dojde na základě hlasování v listopadu. Skutečnost, že jsme o této otázce dosáhli rychlé dohody, znovu potvrdila naši jednotu a odhodlání zmírnit nejistotu způsobenou vystoupením Spojeného království z EU.

Kromě toho nás premiérka Theresa Mayová informovala, že v pondělí předloží návrh ohledně práv občanů EU ve Spojeném království. Práva občanů jsou pro EU-27 nejvyšší prioritou a náš postoj je jasný. Chceme zajistit, aby občané EU a Spojeného království měli i po vystoupení Spojeného království z EU plnohodnotná práva. Můj prvotní dojem je, že nabídka Spojeného království zaostává za našimi očekáváními a mohla by vést ke zhoršení situace občanů. Bude ale na našem vyjednávacím týmu, aby nabídku analyzoval doslova řádek po řádku, jakmile ji obdržíme na papíře.

Vystoupení Spojeného království z EU jsme nicméně věnovali jen velmi malou část tohoto zasedání Evropské rady. Většinu naší práce jsme zaměřili na řešení obav občanů ohledně bezpečnosti, nelegální migrace a neřízené globalizace.

Dnes ráno jsme se sešli s prezidentem ECB Mariem Draghim, který potvrdil, že v EU nastal obrat k lepšímu. Byla obnovena důvěra v evropský projekt, což se pozitivně odráží na naší ekonomice. Konkrétním výsledkem této důvěry je silný růst, vyšší spotřeba, vyšší investice a především větší počet pracovních míst. Právě zaměstnanost je totiž na nejvyšší dosud zaznamenané úrovni. Chtěl jsem se s vámi o toto optimistické hodnocení prezidenta Draghiho podělit, protože je to poprvé za mnoho let, co slyšíme takto dobré zprávy.

Lídři také dlouho diskutovali o obchodu a rovnováze mezi otevřeností a ochranou. Evropa je a zůstane otevřena obchodu. Shodli jsme se však na tom, že potřebuje lepší ochranu našich občanů před nekalými obchodními praktikami, například posílením reciprocity. Dohodli jsme se, že Komise bude analyzovat investice ze třetích zemí ve strategických odvětvích.

Dnes vedoucí představitelé jednali o Libyi a trase přes centrální Středomoří, kde je situace z hlediska nelegálního přílivu migrantů i nadále kritická. Je sice pravda, že činíme řadu správných opatření, avšak jediným výsledkem, na němž nám skutečně záleží, je definitivní ukončení této tragické situace. Lídři se dohodli, že v nadcházejících týdnech budeme všichni pracovat ještě intenzivněji, abychom lépe koordinovali naše úsilí a více podpořili Itálii.

A na závěr bych chtěl upřímně poděkovat Josephu Muscatovi a jeho týmu za velmi efektivní maltské předsednictví. Josephe, velmi si vážím vaší tvrdé práce. A nejde o zdvořilostní frázi, která se v takových situacích obvykle říká. Věřte mi, bylo to jedna z nejlepších zkušeností v mé profesionální kariéře. Děkuji vám za vaši pomoc s přípravou jednání o brexitu, za pokrok dosažený v souvislosti s agendou pro vnitřní bezpečnost i v otázkách migrace, jakož i za dohled nad konečným zrušením poplatků za roaming. Veškeré uznání vám právem náleží. Děkuji vám!