Vyšší energetická účinnost: zajištění pokroku při plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky

Rada EU
 • 26. 6. 2017
 • 19:10
 • Tisková zpráva
 • 415/17
 • Životní prostředí
 • Energetika
26. 6. 2017
Kontakt pro tisk

Helena Gomes
tisková referentka
+32 22817040
+32 479955079

Rada se dnes dohodla na postoji k návrhu revidované směrnice o energetické účinnosti. Tato dohoda umožní zahájit za estonského předsednictví jednání s Evropským parlamentem.

Stěžejním cílem navrhované směrnice je zdokonalit stávající ustanovení a zvýšit energetickou účinnost s cílem zajistit splnění hlavních cílů Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020 a 2030.

Energetická účinnost je sama o sobě považována za zdroj energie. Zvýšení energetické účinnosti bude prospěšné pro životní prostředí, omezí emise skleníkových plynů, zlepší energetickou bezpečnost, sníží náklady domácností a společností na energii, pomůže zmírnit energetickou chudobu a přispěje k růstu a zaměstnanosti.

Revidovaná směrnice má tyto hlavní prvky:

 • celkový cíl EU v oblasti energetické účinnosti ve výši 30 %;
 • povinné úspory energie ve výši 1,5 %, které se mají na období let 2026–2030 snížit na 1,0 %, pokud se při přezkumu v polovině období, který má být proveden v roce 2024, nedospěje k závěru, že se EU nedaří její cíle plnit;
 • do plnění povinnosti dosahovat úspor energie lze započítávat dlouhodobá individuální opatření;
 • alternativní opatření se uznávají za rovnocenná systémům povinného zvyšování energetické účinnosti;
 • možnost, aby se v období let 2020–2030 do úspor částečně započítávala energie z obnovitelných zdrojů vyrobená na místě;
 • povinnost zohlednit při koncipování nových opatření energetickou chudobu;
 • zdokonalená ustanovení ohledně měření a vyúčtování ve prospěch konečných uživatelů vytápění a chlazení.

„Jsme nesmírně potěšeni, že se nám podařilo dosáhnout dohody o tomto důležitém právním předpise, který byl jednou z priorit našeho předsednictví. Energetická účinnost je jedním ze zásadních prvků úspěšné transformace evropské energetiky. Budeme díky tomu moci pokročit s prováděním balíčku předpisů týkajících se čisté energie.“

Joe Mizzi, maltský ministr pro energetiku a vodní hospodářství

Souvislosti

Návrh o energetické účinnosti vypracovaný Komisí aktualizuje stávající směrnici 2012/27/EU. Komise jej předložila v listopadu 2016. Je součástí rozsáhlého balíčku předpisů týkajících se čisté energie, který je prováděcím nástrojem strategie energetické unie.

Obecným cílem této strategie je pokročit směrem k dekarbonizaci hospodářství EU do roku 2030 a v následujícím období a současně posílit hospodářský růst, ochranu spotřebitelů, inovace a konkurenceschopnost.

Závěry Evropské rady z října 2014 stanovily jako orientační cíl zvýšení energetické účinnosti na úrovni Unie v roce 2030 o nejméně 27 %. Do roku 2020 by měl být tento cíl přezkoumán s ohledem na cíl ve výši 30 % na úrovni Unie.