Rusko: EU prodloužila hospodářské sankce o šest měsíců

Rada EU
 • 28. 6. 2017
 • 12:11
 • Tisková zpráva
 • 414/17
 • Zahraniční věci a mezinárodní vztahy
 • Tento dokument je k dispozici v jazycích, které nejsou jazyky EU: Russian
28. 6. 2017
Kontakt pro tisk

Maria Tomasik
tisková referentka
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Virginie Battu
tisková referentka
+32 22815316
+32 470182405

Rada dne 28. června 2017 prodloužila platnost hospodářských sankcí zaměřených na určitá odvětví ruského hospodářství do 31. ledna 2018.

Toto rozhodnutí bylo přijato v návaznosti na aktuální informace o provádění minských dohod, které prezident Emmanuel Macron a kancléřka Angela Merkelová přednesli Evropské radě na zasedání ve dnech 22. a 23. června 2017. Byla tak otevřena cesta k prodloužení platnosti sankcí o dalších šest měsíců.

Dnes Rada rozhodnutí formálně přijala písemným postupem, přičemž v souladu s pravidlem platným pro všechna podobná rozhodnutí tak učinila jednomyslně.

Daná opatření byla původně zavedena dne 31. července 2014 na jeden rok v reakci na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině. V září roku 2014 byla posílena. Sankce se zaměřují na finanční sektor, odvětví energetiky a obrany a na oblast zboží dvojího užití.

Dne 19. března 2015 se Evropská rada dohodla, že doba trvání sankcí bude vázána na úplné provedení minských dohod, k němuž mělo dojít do 31. prosince 2015. Jelikož se tak nestalo a minské dohody dosud plně provedeny nebyly, Rada platnost sankcí prodloužila.

Hospodářské sankce, jejichž platnost byla rozhodnutím prodloužena, mimo jiné:

 • omezují přístup na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro 5 významných ruských finančních institucí ve většinovém vlastnictví státu a jejich většinově vlastněné dceřiné společnosti usazené mimo EU, jakož i pro tři významné ruské energetické společnosti a tři společnosti působící v oblasti obrany;
 • ukládají zákaz vývozu a dovozu na obchod se zbraněmi;
 • zavádějí zákaz vývozu zboží dvojího užití určeného pro vojenské účely nebo pro vojenské koncové uživatele v Rusku;
 • omezují přístup Ruska k některým citlivým technologiím a službám, jež mohou být využity pro těžbu a průzkum ropy.

Kromě těchto hospodářských sankcí bylo v reakci na krizi na Ukrajině také zavedeno několik opatření EU, mimo jiné:

 • cílená individuální omezující opatření – konkrétně zákaz vydávání víz a zmrazení majetku – v současné době platná vůči 150 osobám a 37 subjektům do 15. září 2017;
 • omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, která se vztahují pouze na území Krymu a Sevastopolu a platí do 23. června 2018.