Vítejte na oficiálních internetových stránkách Rady EU a Evropské rady, jimiž jsou nahrazeny původní stránky těchto orgánů a původní portál eurozóny. 

Naleznete zde informace o Radě EU a Evropské radě a o jejich činnosti. Většina informací je uvedena ve všech 24 úředních jazycích EU. 

Obsah internetových stránek

Na těchto stránkách naleznete:

  • informace o organizaci, úloze, členech a pracovní náplni Rady EU, Evropské rady a Euroskupiny;
  • nejaktuálnější informace o činnosti těchto orgánů;
  • praktické informace, kontaktní údaje, tiskové zprávy a audiovizuální a další materiály pro novináře;
  • praktické informace pro návštěvníky budov Rady EU a Evropské rady;
  • kontaktní údaje osob, na které se můžete obrátit s dotazy týkajícími se Rady EU a Evropské rady;
  • informace o Generálním sekretariátu Rady EU;
  • dokumenty a publikace. 

Reprodukce obsahu

Obsah těchto internetových stránek můžete použít za podmínky, že uvedete jeho zdroj. Výjimku tvoří dokumenty a další materiály, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran. 

Soubory cookies

V zájmu optimálního fungování těchto internetových stránek používáme tzv. soubory cookies, avšak neshromažďujeme, neuchováváme ani nesdílíme žádné osobní údaje. Naše internetové stránky využívají službu Google Analytics. Informace o tom, jak nastavit a spravovat soubory cookies v konkrétním internetovém prohlížeči, naleznete na této stránce

Přístupnost

Design těchto internetových stránek byl vypracován v souladu s pokyny konsorcia W3C pro přístupnost internetového obsahu. Podrobné informace o technologiích používaných na našich internetových stránkách a o kompatibilních nástrojích pro přístupnost naleznete na stránce věnované politice přístupnosti. 

Vaše názory a připomínky

Své názory a připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím formuláře, který naleznete téměř ve všech rubrikách našich internetových stránek. Vaše připomínky a návrhy nám pomáhají internetové stránky neustále zdokonalovat. Všechny připomínky jsou anonymní a údaje o osobách, které navštívily naše stránky nebo poskytly zpětnou vazbu, se neuchovávají. 

Správce internetových stránek

Správcem a provozovatelem těchto internetových stránek je oddělení pro internetovou komunikaci generálního sekretariátu Rady. Případné dotazy týkající se těchto internetových stránek prosím zašlete e-mailem správci.