V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.

Zaostřeno na

O krok blíže k ukončení poplatků za roaming

Rada dne 2. prosince přijala postoj ohledně nových pravidel pro velkoobchodní trhy s roamingem v EU. To je nezbytný předpoklad pro zrušení poplatků za roaming pro spotřebitele v roce 2017.

Návrh nařízení stanoví limity, pokud jde o částky, které si operátoři mohou vzájemně účtovat za používání svých sítí pro poskytování roamingových služeb. Tyto cenové stropy se vztahují na hlasová volání, SMS zprávy a používání dat. Maximální poplatky budou předmětem jednání.

Dohodnuté znění je výchozím bodem pro jednání s Evropským parlamentem, aby mohla být splněna lhůta ukončení poplatků za roaming k červnu 2017.

Zaostřeno na

O krok blíže k ukončení poplatků za roaming

Rada dne 2. prosince přijala postoj ohledně nových pravidel pro velkoobchodní trhy s roamingem v EU. To je nezbytný předpoklad pro zrušení poplatků za roaming pro spotřebitele v roce 2017.

Návrh nařízení stanoví limity, pokud jde o částky, které si operátoři mohou vzájemně účtovat za používání svých sítí pro poskytování roamingových služeb. Tyto cenové stropy se vztahují na hlasová volání, SMS zprávy a používání dat. Maximální poplatky budou předmětem jednání.

Dohodnuté znění je výchozím bodem pro jednání s Evropským parlamentem, aby mohla být splněna lhůta ukončení poplatků za roaming k červnu 2017.