Hospodářství a finance

Tato stránka poskytuje přehled uskutečněných a nadcházejících zasedání, tiskových zpráv a politik, které souvisejí s činností Rady a Evropské rady v oblasti hospodářství a financí.

Související zasedání

European Council

International Summit

Eurogroup

Competitiveness Council

Economic and Financial Affairs Council

General Affairs Council

Přípravné orgány

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce
Naposledy aktualizováno 11. 4. 2016