Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 2017

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, medmindre andet er anført.

Når der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Ophavsretlige begrænsninger for webstedets PRADO-afsnit

Det er under alle omstændigheder forbudt:

  • at distribuere, bruge, kopiere eller på anden måde reproducere materiale fra PRADO-afsnittet, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til nedenstående eller Rådssekretariatet har givet tilladelse hertil
  • at sælge, udlåne, udleje, lease, give i ny licens, give i underlicens, videregive, distribuere, redistribuere eller på timeshare-basis dele PRADO-afsnittet eller dele deraf, eller anvende en "frame" eller et "mirror" af materiale eller tjenester, der findes på eller er tilgængelige fra PRADO-afsnittet, på en anden server eller internetbaseret anordning uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Rådssekretariatet; der gives hermed tilladelse til oprettelse af internetlinks til PRADO-siderne; der er ikke behov for yderligere tilladelse fra Rådssekretariatet til offentliggørelse af et sådant link
  • at flytte, ændre eller på anden måde manipulere med titler, varemærker, ophavsret, meddelelser om begrænsede rettigheder eller andre påtegninger om ejendomsrettigheder eller licensaftaler, der er indeholdt i eller leveres med PRADO-afsnittet
  • at indsamle, samle eller opsamle materiale til andet end officiel og ikkekommerciel brug
  • at indsamle, samle eller opsamle oplysninger eller data om andre brugere, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke