Sprogpolitik

Generalsekretariatet for EU-Rådet (GSR) tilstræber at gøre sit websted så tilgængeligt som muligt for brugerne. Alt vores webindhold offentliggøres derfor på mindst engelsk og fransk, og det meste af vores webindhold findes på alle EU-sprogene. 

Hvilke sprog bruges her på webstedet?

På dette websted bruges de 24 officielle EU-sprog:

bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Hvordan bruges sprog på Rådets websted?

Webstedet har 3 forskellige sprogpolitikker:

  1. indhold, der offentliggøres på alle de 24 officielle EU-sprog
  2. indhold, der kun offentliggøres på engelsk og fransk
  3. indhold, der offentliggøres på engelsk, fransk og andre relevante sprog

Standardsprogpolitikken er at offentliggøre alt indhold på alle EU-sprogene på samme tid. Dette omfatter officielle dokumenter i Rådets offentlige register.

Eneste undtagelse fra denne regel er indhold, der offentliggøres under "Møder og samlinger" og "Presse" her på webstedet.

Møder og samlinger

Detaljerede oplysninger om samlinger i Rådets forskellige sammensætninger offentliggøres kun på engelsk og fransk. Grundlæggende oplysninger om den pågældende samling som f.eks. dato, sted og de vigtigste punkter, der skal drøftes, offentliggøres dog på alle EU-sprog. Der offentliggøres et kort sammendrag på alle sprog af alle samlinger i Rådets forskellige sammensætninger og møder i Eurogruppen efter mødet.

Oplysninger om møder i Det Europæiske Råd offentliggøres på alle EU-sprog, undtagen nyheder i løbet af mødet, som kun offentliggøres på engelsk og fransk.

Presseprodukter

En række presseprodukter offentliggøres kun på engelsk og fransk, fordi de henvender sig til et særligt publikum. De omfatter:

  • erklæringer fra Eurogruppen og formanden for Eurogruppen
  • erklæringer på EU's vegne fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
  • Pressetjenestens planlægning hver anden uge
  • vejledning til medierne, der offentliggøres inden særlige begivenheder, som f.eks. topmøder med ikke-EU-lande
  • formanden for Det Europæiske Råds erklæringer, udtalelser og taler, som afhængigt af emnet ofte også offentliggøres på andre relevante sprog

For at informere pressen hurtigt offentliggøres pressemeddelelser først på originalsproget, inden de oversættes til de 23 andre EU-sprog. Vi bestræber os på at offentliggøre oversatte udgaver så hurtigt som muligt efter originaludgaven, og hver ny sprogudgave offentliggøres, så snart den foreligger.

Hvorfor kan jeg ikke finde oplysninger på mit sprog?

GSR tilstræber at give brugerne af webstedet så mange aktuelle oplysninger som muligt på det sprog, de bedst forstår.

Men vi har et begrænset oversættelsesbudget og begrænsede ressourcer. Det betyder desværre, at vi ikke er i stand til hurtigt at få oversat alt vores indhold til alle EU-sprog. Vi koncentrerer derfor vores ressourcer om at sikre, at det vigtigste indhold er tilgængeligt på alle sprog, mens indhold, der henvender sig til et særligt publikum, f.eks. pressen, kun findes på et begrænset antal sprog.

Selv om noget indhold på webstedet måske ikke findes på dit sprog, kan du stadig få adgang til EU-lovgivning og officielle dokumenter fra Rådet og Det Europæiske Råd på alle 24 officielle EU-sprog gennem det offentlige register.