Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Tlf.: +32 22816111
Fax: +32 22816934

Info Point Europa
Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Tlf.: +32 22965555

Find vej

Det Europæiske Råds og Rådets hjemsted ligger i EU-kvarteret i Bruxelles, ved Rond-point Schuman/Schumanplein. Hvis du ikke har adgang til Rådets parkeringskældre, anbefaler vi dig at benytte offentlig transport, da der ikke er mange parkeringspladser i EU-kvarteret.

  • Metro eller bus

Bus nr. 12 og 21: fra Brussels National Airport i Zaventem til Schuman
Bus nr. 22, 27, 28, 36, 60 og 64: stoppested tæt på Rond-point Schuman/Schumanplein
Metrolinjerne 1 og 5: stationen Schuman

  • Tog

Bruxellesbanegårdene Midi/Zuid, Centrale/Centraal og Nord/Noord har forbindelse til Schumanstationen lige ved Rådets bygninger.