Rådets bygninger

Generalsekretariatet

Rådets administration, Generalsekretariatet for Rådet, var tidligere spredt over flere bygninger rundt om i Bruxelles. For at rationalisere sin interne funktion og sine omkostninger udarbejdede EU-Rådet et bygningsprogram, der havde til formål at samle hele institutionens administration og alle møder i et lille antal bygninger, der ligger ved siden af hinanden.

Dette bygningsprogram svarede også til funktionelle behov under forandring:

  • Det Europæiske Råds beslutning om at holde alle sine møder i Bruxelles i stedet for på skift i medlemsstaterne
  • EU-udvidelsen, der medførte optagelse af 13 lande på 10 år
  • vedtagelsen af Lissabontraktaten, der skabte stillingen som fast formand for Det Europæiske Råd

Den eksisterende Justus Lipsius-bygning blev delvist ombygget, og den anden bygning, Lex, blev erhvervet for at huse det stigende antal oversættelsesenheder. En ny bygning, Europabygningen, der er indrettet til at huse Rådets samlinger og Det Europæiske Råds møder, blev taget i brug i januar 2017.

Justus Lipsius-bygningen

Justus Lipsius-Bygningen har siden 1995 været hovedsæde for EU-Rådet og Generalsekretariatet for Rådet. Med Nicetraktatens ikrafttræden begyndte den midlertidigt at huse Det Europæiske Råds møder. Siden begyndelsen af 2017 er EU-Rådets samlinger og Det Europæiske Råds møder blevet overført til den nye Europabygning.

Lexbygningen

Lexbygningen har siden 2007 været hjem for Generalsekretariatet for Rådets oversættelsestjeneste. Enhederne havde tidligere været placeret i en række bygninger rundt omkring i Bruxelles. Lexbygningen samler alle sprogenheder under ét tag og huser de nye enheder, der kom til med udvidelsen af EU.

Europabygningen

Europabygningen danner ramme om møderne i Det Europæiske Råd, samlingerne i EU-Rådet og møder i andre vigtige organer. Den blev taget i brug i begyndelsen af 2017.

Andre bygninger

Informationscentret Info Point Europa

Dette offentlige informationscenter drives i fællesskab af Rådet og Kommissionen.

Europæisk Kongrescenter (Luxembourg)

I overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne holder Rådet for Den Europæiske Union sine samlinger i Luxembourg i april, juni og oktober. I disse måneder lejer Rådet Europæisk Kongrescenter af Luxembourgs regering.

Neder-over-Hembeek

Dette er generalsekretariatets centrale lagerbygning, som ligger i den nordlige del af Bruxelles. Den består af en enkelt hal med et areal på 4 400 m². Lagerbygningen deles med andre EU-institutioner.