Generelle henvendelser

Generalsekretariatet

Spørgsmål om Det Europæiske Råd og Rådet

Generelle spørgsmål om Det Europæiske Råds og Rådets opbygning, arbejde og aktiviteter kan rettes til Tjenesten for Information af Offentligheden. Denne tjeneste kan dog hverken yde juridisk rådgivning eller kommentere konkrete spørgsmål.

Hvordan stilles der spørgsmål?

 • Ring: +32 22815650
 • Send en fax: +32 22814977
 • Skriv til:
  Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgien

Du kan stille spørgsmål på et hvilket som helst af de 24 officielle sprog i EU. Dine spørgsmål besvares inden for 15 arbejdsdage.

Klageprocedure

Vi stræber efter at yde service af højeste standard.

Hvis du ikke mener, at din sag er blevet behandlet ordentligt i forbindelse med din kontakt/korrespondance med GSR's tjenestegrene, har du ret til at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Inden Ombudsmanden kan acceptere en klage fra dig, skal du dog først rette henvendelse til den tjenestegren i Rådet for Den Europæiske Union, som behandlede din anmodning i første omgang.

Vi vil bestræbe os på at rette op på grunden til din utilfredshed, i det omfang dette er muligt og relevant.