Besøg Rådet

Generalsekretariatet

Hvem kan besøge Rådet?

Vores Besøgstjeneste arrangerer besøg for grupper på mindst 20 personer på et af de 24 officielle EU-sprog. Besøgene henvender sig til:

  • voksne
  • skoleelever over 15 år

Hvad består et besøg af?

Der kan arrangeres informationsbesøg på de fleste hverdage kl. 9-11 eller kl. 13.30-16.

Vi tilbyder kun én besøgstype - informationsbesøg. De varer ca. 1-2 timer og består af:

  • et oplæg fra en tjenestemand fra Generalsekretariatet for Rådet eller Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
  • mulighed for spørgsmål og svar

Oplægget er enten en generel introduktion til Det Europæiske Råd og EU-Rådet eller et foredrag om et mere specifikt emne. Der kan også arrangeres seminarer efter anmodning.

Hvordan bestiller man et besøg?

Informationsbesøg skal reserveres mindst 3 måneder i forvejen. Når vi har modtaget din henvendelse, kontakter vi dig for at bekræfte besøget.

Henvendelsen skal foretages af:

  • gruppelederen
  • en repræsentant for uddannelsesinstitutionen eller studenterorganisationen, som også skal deltage i gruppens besøg

Skoleklasser skal være ledsaget af mindst én voksen pr. 10 elever.

Besøgstjenesten forbeholder sig ret til at lægge to grupper, der ligner hinanden, sammen af hensyn til planlægningen eller til at aflyse et planlagt besøg, der ikke opfylder de formelle krav.

Under helt særlige omstændigheder kan Besøgstjenesten på grund af den politiske udvikling eller hastemøder i Rådet selv med kort varsel aflyse allerede planlagte besøg.

Rådets bygninger er tilgængelige for personer med nedsat mobilitet.

Yderligere oplysninger

Tlf.: +32 22812140

Send en e-mail

Hvor foregår besøgene?

Justus Lipsius-Bygningen

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Lexbygningen

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Informationscentret Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Informationsbesøg foregår i én af Rådets bygninger i Bruxelles:

  • Justus Lipsius-Bygningen
  • Lexbygningen
  • Info Point Europa

Turistbusser med besøgende kan holde uden for hovedindgangen til Justus Lipsius-Bygningen, så de besøgende kan blive sat af og blive hentet igen. Der er tog- og metrostationer samt busstoppesteder i umiddelbar nærhed.

Info Point Europa

Rådet og Europa-Kommissionen har et fælles informations- og dokumentationscenter, der har en informationsskranke og tilbyder gratis publikationer. Informationscentret Info Point Europa ligger tæt på Rådets hovedsæde og har åbent mandag-fredag kl. 9-17.

Klageprocedure

Vi stræber efter at yde service af højeste standard.

Hvis du ikke mener, at din sag er blevet behandlet ordentligt i forbindelse med din kontakt/korrespondance med GSR's tjenestegrene, har du ret til at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Inden Ombudsmanden kan acceptere en klage fra dig, skal du dog først rette henvendelse til den tjenestegren i Rådet for Den Europæiske Union, som behandlede din anmodning i første omgang.

Vi vil bestræbe os på at rette op på grunden til din utilfredshed, i det omfang dette er muligt og relevant.