Besøg Rådet

Generalsekretariatet

Hvem kan besøge Rådet?

Vores Besøgstjeneste arrangerer besøg for grupper på mindst 20 personer på et af de 24 officielle EU-sprog. Besøgene henvender sig til:

  • voksne
  • skoleelever over 15 år

Vi kan ikke arrangere besøg for enkeltpersoner eller grupper på færre end 20 personer. Men vi åbner vores døre for offentligheden hvert år i maj under EU-institutionernes åbent hus-arrangement.

Hvad består et besøg af?

Der kan arrangeres informationsbesøg på de fleste hverdage kl. 9-11 eller kl. 13.30-16.00. Der er ingen informationsbesøg i august.

Vi tilbyder kun én besøgstype – informationsbesøg. De varer 1-2 timer og består af:

  • et oplæg fra en tjenestemand fra Generalsekretariatet for Rådet eller Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
  • mulighed for spørgsmål og svar

Oplægget er enten en generel introduktion til Det Europæiske Råd og EU-Rådet eller et foredrag om et mere specifikt emne. Der kan også arrangeres seminarer efter anmodning.

Hvordan bestiller man et besøg?

Informationsbesøg skal reserveres mindst 3 måneder i forvejen. Når vi har modtaget din henvendelse, kontakter vi dig for at bekræfte besøget.

Henvendelsen skal foretages af:

  • gruppelederen
  • en repræsentant for uddannelsesinstitutionen eller studenterorganisationen, som også skal deltage i gruppens besøg

Skolegrupper skal være ledsaget af mindst én voksen pr. 10 elever.

Besøgstjenesten forbeholder sig ret til at lægge to grupper, der ligner hinanden, sammen af hensyn til planlægningen eller til at aflyse et planlagt besøg, der ikke opfylder de formelle krav.

Under helt særlige omstændigheder kan Besøgstjenesten aflyse allerede planlagte besøg på grund af den politiske udvikling eller hastemøder i Rådet, selv med kort varsel.

Rådets bygninger er tilgængelige for personer med nedsat mobilitet.

Yderligere oplysninger

Tlf. +32 22812140

Send en e-mail

Hvor foregår besøgene?

Justus Lipsius-Bygningen

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Lexbygningen

Rue de la Loi/Wetstraat 145

1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Informationscentret Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

1048 Bruxelles/Brussel

Belgien

Informationsbesøg foregår i én af Rådets bygninger i Bruxelles:

  • Justus Lipsius-Bygningen
  • Lexbygningen
  • Info Point Europa

Bemærk, at det ikke er muligt at besøge Europabygningen under besøg.

Turistbusser med besøgende kan holde uden for hovedindgangen til Justus Lipsius-Bygningen, så de besøgende kan blive sat af og blive hentet igen. Der er tog- og metrostationer samt busstoppesteder i umiddelbar nærhed.

Info Point Europa

Rådet og Europa-Kommissionen har et fælles informations- og dokumentationscenter, der har en informationsskranke og tilbyder gratis publikationer. Informationscentret Info Point Europa ligger tæt på Rådets hovedsæde og har åbent mandag-fredag kl. 9-17.

Klageprocedure

Vi stræber efter at yde service af højeste standard.

Hvis du ikke mener, at din sag er blevet behandlet ordentligt i forbindelse med din kontakt/korrespondance med generalsekretariatets tjenestegrene, har du ret til at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Inden Ombudsmanden kan acceptere en klage fra dig, skal du dog først rette henvendelse til den tjenestegren i Rådet for Den Europæiske Union, som behandlede din anmodning i første omgang.

Vi vil bestræbe os på at rette op på grunden til din utilfredshed, i det omfang dette er muligt og relevant.

Hvordan besøger man de andre EU-institutioner?

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionens besøgscenter modtager besøgsgrupper (mindst 15 personer) til foredrag og diskussioner om Kommissionens rolle som Den Europæiske Unions udøvende politiske organ. Besøg skal bestilles mindst 10 uger i forvejen og kan skræddersys efter gruppernes viden og interesser.

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er demokratiets hjerte i Den Europæiske Union. Få et indblik i, hvordan Europa-Parlamentet arbejder, hvad det gør for EU's borgere, og hvordan EU har udviklet sig. Besøg er helt gratis. Du kan læse mere på Europa-Parlamentets besøgswebsted.

Det Europæiske Regionsudvalg

Det Europæiske Regionsudvalg tilbyder interessante foredrag for besøgsgrupper (mindst 15 personer, over 14 år) om EU's regioners og byers rolle i udformningen af EU-lovgivningen. Besøg skal bestilles mindst 8 uger i forvejen.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Besøg hjemstedet for det organiserede civilsamfund, og deltag i et interaktivt foredrag. Hør mere om de tre grupper - arbejdsgivere, arbejdstagere og forskellige interesser (f.eks. erhvervssammenslutninger, lokalforeninger, ungdomsorganisationer, kvindegrupper, forbrugere og miljøforkæmpere) - og hvordan der tages hensyn til deres rettigheder i Den Europæiske Union.