Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet for Miljø (ENV)

EU-Rådet

Rådet for Miljø har ansvaret for EU's miljøpolitik, bl.a. miljøbeskyttelse, forsigtig brug af ressourcerne og beskyttelse af menneskers sundhed. Det beskæftiger sig også med internationale miljøspørgsmål, især inden for klimaændringer.

Hvordan fungerer Rådet for Miljø?

Rådet for Miljø er sammensat af de ministre, der har ansvar for spørgsmål, som specifikt vedrører miljø. Europa-Kommissionen er repræsenteret på samlingerne ved miljøkommissæren og klimakommissæren.

Der er generelt 4 samlinger i Rådet for Miljø om året.

Om miljøpolitik

I sin rolle som beslutningstager har Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvaret for at vedtage ambitiøs miljølovgivning, som beskytter naturlige levesteder, holder luften og vandet rent, sikrer korrekt affaldsbortskaffelse, forbedrer kendskabet til giftstoffer og hjælper virksomheder med omlægningen til en bæredygtig økonomi.

Rådet sørger også for, at miljøaspekter integreres korrekt i andre EU-politikker, f.eks. politikkerne for industri, landbrug, transport, energi og tjenesteydelser.

På internationalt plan stræber EU og dets medlemsstater efter at sikre, at EU's miljøstandarder afspejles i internationale miljø- og klimaaftaler. I den forbindelse er det Rådets opgave at udarbejde EU's holdninger med henblik på internationale konferencer og klimaforhandlinger.