Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

TTE-Rådet arbejder på at opfylde EU's mål inden for transport, telekommunikation og energi, dvs. etablere moderne, konkurrencedygtige og effektive markeder og infrastrukturer og skabe transport-, kommunikations- og energinet på tværs af Europa.

Hvordan fungerer Rådet (transport, telekommunikation og energi)?

Sammensætningen af TTE-Rådet og antallet af samlinger varierer alt efter dagsordenen:

  • transportministrene samles som regel fire gange om året
  • energiministrene samles 3-4 gange om året
  • ministrene for telekommunikation samles to gange om året

De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Om transport-, telekommunikations- og energipolitikken

På transportområdet er Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvarligt for at vedtage lovgivning, der vedrører den fælles transportpolitik, f.eks. fælles regler for international transport, betingelser for transportvirksomheder og tiltag til at forbedre passagerers rettigheder og styrke transportsikkerheden. Et af de vigtigste mål er at skabe bæredygtige transportsystemer, hvor energiforbruget er lavt, og hvor mobiliteten for brugerne samtidig forbedres ved bedre transporttider og veje.

På energiområdet er Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvarligt for at vedtage lovgivning om energimarkedernes funktion, at sørge for, at energiforsyningerne er sikre, at fremme energieffektiviteten, nye og vedvarende energiformer og at fremme sammenkobling af energinet.

Inden for telekommunikation er Rådet sammen med Europa-Parlamentet ansvarligt for at vedtage lovgivning og retningslinjer for telenet og deres interoperabilitet. EU's politik har også til formål at forbedre konkurrencen, IT-sikkerheden og innovationen i telesektoren.

Det estiske formandskabs prioriteter

Det estiske formandskab vil fortsætte det arbejde, der skal føre til færdiggørelsen af energiunionen. Det vil navnlig koncentrere sin indsats om pakken om ren energi samt elektricitetsmarkedets udformning.

Formandskabet vil foreslå en erklæring om et offentlig-privat partnerskab om digitalisering af energisektoren.

På transportområdet vil det estiske formandskab prioritere vejinitiativer i pakken om lavemissionsmobilitet og aktiv gennemførelse af luftfartsstrategien for Europa. Formandskabet vil også arbejde på at afskaffe hindringerne for digitalisering inden for transport og arbejde på Rådets konklusioner herom.

Prioriteten for det estiske formandskab inden for telekommunikation er at nå til enighed om en generel indstilling vedrørende kodeksen for elektronisk kommunikation for at gøre Europa klar til 5G.