Eurogruppen er et uformelt organ, hvor ministrene fra eurolandene drøfter spørgsmål om landenes fælles forpligtelser i forbindelse med euroen. 

Opgaver

Dens hovedopgave er at sikre tæt samordning af de økonomiske politikker i landene i euroområdet. Den skal også skabe mulighed for større økonomisk vækst.

Eurogruppen er også ansvarlig for at forberede eurotopmøderne og for opfølgningen heraf.

Møder

Eurogruppen mødes sædvanligvis en gang om måneden, umiddelbart før samlingen i Rådet (økonomi og finans). Kommissæren med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told og formanden for Den Europæiske Centralbank deltager også i Eurogruppens møder.

Det første uformelle møde for finansministrene fra eurolandene fandt sted 4. juni 1998 på Château de Senningen i Luxembourg.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Formand

Eurogruppen vælger sin formand for 2,5 år ad gangen med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Den nuværende formand er Jeroen Dijsselbloem.  Han blev genvalgt til posten for endnu en periode 13. juli 2015. Jeroen Dijsselbloem er Nederlandenes finansminister.

Arbejdsprogram

Eurogruppen vedtager sit arbejdsprogram hver 6. måned. Programmet fastlægger de vigtigste fokusområder og foreløbige dagsordener for de kommende møder i Eurogruppen.  

Medlemskab af euroområdet

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-medlemsstaterne opfylde de såkaldte "konvergenskriterier". Det er økonomiske og juridiske betingelser, der blev aftalt i Maastrichttraktaten i 1992, og som også er kendt som "Maastrichtkriterierne".

Den endelige afgørelse om, hvorvidt et EU-land kan blive medlem af euroområdet, træffes af EU-Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen, og efter at Europa-Parlamentet er blevet hørt.

 

Medlemskab af euroområdet

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-medlemsstaterne opfylde de såkaldte "konvergenskriterier". Det er økonomiske og juridiske betingelser, der blev aftalt i Maastrichttraktaten i 1992, og som også er kendt som "Maastrichtkriterierne".

Den endelige afgørelse om, hvorvidt et EU-land kan blive medlem af euroområdet, træffes af EU-Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen, og efter at Europa-Parlamentet er blevet hørt.