Jeroen Dijsselbloem, formand for Eurogruppen

© E.Dunand / AFP 20.3.2017 Møde

Eurogruppen så nærmere på budgetspørgsmål, drøftede benchmarking af eurolandenes pensionssystemer og blev orienteret om den anden gennemgang af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Rolle

Formanden for Eurogruppen leder Eurogruppens møder og fastsætter dagsordenen for møderne, udarbejder det langsigtede arbejdsprogram og repræsenterer Eurogruppen i internationale fora.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har været formand for Eurogruppen siden 21. januar 2013. 13. juli 2015 blev han genvalgt til posten for endnu en periode.

Målsætning

Eurogruppens mål og prioriteter under Jeroen Dijsselbloems formandskab.