Jeroen Dijsselbloem, formand for Eurogruppen

© L.Kazan / Fotolia 22.5.2017 Møde

Eurogruppen glædede sig over fremskridtene med Grækenlands program og indledte en debat om bæredygtigheden af Grækenlands offentlige gæld. Den sigter mod at nå frem til en konklusion på mødet i juni. Ministrene gennemgik også den økonomiske situation i euroområdet og blev orienteret om den efterfølgende programovervågning i Spanien.

Rolle

Formanden for Eurogruppen leder Eurogruppens møder og fastsætter dagsordenen for møderne, udarbejder det langsigtede arbejdsprogram og repræsenterer Eurogruppen i internationale fora.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har været formand for Eurogruppen siden 21. januar 2013. 13. juli 2015 blev han genvalgt til posten for endnu en periode.

Målsætning

Eurogruppens mål og prioriteter under Jeroen Dijsselbloems formandskab.