Jeroen Dijsselbloem, formand for Eurogruppen

7.4.2017 Møde

På mødet 7. april i Valletta (Malta) blev Eurogruppen orienteret om fremskridt med anden gennemgang af Grækenlands økonomiske tilpasningsprogram og den seneste gennemgang efter programgennemførelse i Cypern. en drøftede, hvordan investeringerne kan øges i euroområdet og de årlige rapporter fra bankunionens tilsyns- og afviklingsmyndigheder.

Rolle

Formanden for Eurogruppen leder Eurogruppens møder og fastsætter dagsordenen for møderne, udarbejder det langsigtede arbejdsprogram og repræsenterer Eurogruppen i internationale fora.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har været formand for Eurogruppen siden 21. januar 2013. 13. juli 2015 blev han genvalgt til posten for endnu en periode.

Målsætning

Eurogruppens mål og prioriteter under Jeroen Dijsselbloems formandskab.