Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Eurogruppen vedtager sit arbejdsprogram hver 6. måned. Programmet definerer i brede træk, hvilke indsatsområder Eurogruppen hovedsagelig planlægger at fokusere på i det kommende semester.

Det indeholder også foreløbige dagsordener for Eurogruppens kommende møder. Disse dagsordener er vejledende og kan ændre sig efter forholdene.

Prioriteter for andet halvår af 2017

Samordning af de økonomiske politikker

I anden halvdel af 2017 vil Eurogruppen fokusere på politikker, der sigter mod at styrke mere langsigtet vækst og beskæftigelsesmuligheder.
Ud over det faste politikkoordineringsarbejde vil Eurogruppen fortsætte sine drøftelser om bedste nationale praksis i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformer, som har til formål at forbedre modstandsdygtigheden i deres økonomi.

Eurogruppen vil nøje overvåge eurolandenes bestræbelser på at sikre sunde finanspolitikker og holde øje med budgetsituationen i euroområdet som helhed. I december vil den vurdere eurolandenes udkast til budgetplaner for 2018.

Lande under og efter programgennemførelse

Eurogruppen vil fortsat følge fremskridtene med gennemførelsen af det økonomiske tilpasningsprogram i Grækenland, som efter planen skal løbe indtil midten af 2018.

Den vil også deltage i overvågningen efter programgennemførelsen i lande, der tidligere har modtaget finansiel bistand. Cypern, Irland, Portugal og Spanien.

Formålet med overvågningen efter programgennemførelsen er at fastslå, om der er risiko for, at et land ikke kan tilbagebetale lån modtaget under programmet. Overvågningen ophører, når et land har tilbagebetalt mindst 75 % af lånet.

Finansiel stabilitet

Eurogruppen vil fortsat nøje følge den finansielle stabilitet i euroområdet og det igangværende arbejde med at styrke bankunionen yderligere.

Andre opgaver

Eurogruppen vil følge den globale økonomiske udvikling tæt og forberede internationale møder og eurotopmøder, når det er nødvendigt.

Dens arbejdsprogram vil også tage hensyn til den igangværende debat om Unionens fremtid og om uddybningen af Den Økonomiske og Monetære Union.