Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning)

EU-Rådet

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) blev oprettet af Økofinrådet 9. marts 1998. Den beskæftiger sig primært med at vurdere de skattetiltag, der falder ind under anvendelsesområdet for adfærdskodeksen (vedtaget i december 1997) for erhvervsbeskatning, og med at overvåge forelæggelsen af oplysninger om tiltagene.

Adfærdskodeksen er ikke et juridisk bindende instrument, men vedtagelse af den kræver, at medlemsstaterne giver tilsagn om at:

  • afskaffe eksisterende skattetiltag, der udgør skadelig skattekonkurrence 
  • afstå fra at indføre nye skattetiltag i fremtiden

Gruppen arbejder især med:

  • regler om bekæmpelse af misbrug
  • gennemsigtighed og udveksling af oplysninger om fastsættelse af afregningspriser
  • administrativ praksis 
  • fremme af adfærdskodeksens principper i ikke-EU-lande

En undergruppe (bekæmpelse af misbrug) blev oprettet under det irske formandskab for Rådet i 2013. Den aflægger rapport til Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen og arbejder med hybride mismatch.