Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet

Et roterende formandskab

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne 6-månedersperiode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet.

De EU-lande, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på 3, de såkaldte "trioer". Dette system blev indført med Lissabontraktaten i 2009. Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de emner og vigtige spørgsmål, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de 3 lande sit eget mere detaljerede 6-månedersprogram.

Den aktuelle trio består af det nederlandske, slovakiske og maltesiske formandskab. 

Det nederlandske formandskab for EU-Rådet: 1. januar - 30. juni 2016

Det nederlandske formandskabs arbejdsprogram fokuserer på fire centrale områder: migration og international sikkerhed, sunde finanser og et robust euroområde, Europa som innovator og jobskaber samt en fremadrettet klima- og energipolitik.

Formandskabet ønsker et EU, der fokuserer på dét, der er vigtigt for Europas borgere og virksomheder, og et EU, der skaber vækst og beskæftigelse gennem fornyelse, og som går i spænd med civilsamfundet. Formandskabet vil kun fremme tiltag på EU-plan, hvis det er mere effektivt end foranstaltninger på nationalt plan.

Følg formandskabet på:

Formandskaber for Rådet frem til 2020

Nederlandene: januar-juni 2016 
Slovakiet: juli-december 2016 
Malta: januar-juni 2017 
Det Forenede Kongerige: juli-december 2017 
Estland: januar-juni 2018 
Bulgarien: juli-december 2018 
Østrig: januar-juni 2019 
Rumænien: juli-december 2019 
Finland: januar-juni 2020

Formandskabets opgaver

Formandskabet har ansvaret for at skabe fremdrift i Rådets arbejde med EU-lovgivningen og sikre kontinuitet i EU's dagsorden, ordnede lovgivningsprocesser og samarbejde mellem medlemsstaterne. I den forbindelse skal formandskabet optræde som en ærlig og neutral mægler.

Formandskabet har to hovedopgaver:

1. Planlægning og ledelse af samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer

Formandskabet leder samlinger og møder i de forskellige rådssammensætninger (bortset fra Udenrigsrådet) og Rådets forberedende organer, der omfatter stående komitéer som f.eks. De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og arbejdsgrupper, komitéer og udvalg, der behandler meget specifikke emner.

Formandskabet sikrer, at Rådets forretningsorden og arbejdsmetoder overholdes, og at drøftelserne afvikles i god ro orden.

Det tilrettelægger også forskellige formelle og uformelle samlinger og møder i Bruxelles og i det land, der varetager det roterende formandskab.

2. Repræsentation af Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner

Formandskabet repræsenterer Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner, navnlig med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Dets rolle er at forsøge at skabe enighed om lovgivningsforslag gennem trepartsmøder, uformelle forhandlingsmøder og møder i Forligsudvalget.

Formandskabet samarbejder tæt med:

  • formanden for Det Europæiske Råd
  • Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Det støtter deres arbejde og kan undertiden blive bedt om at udføre visse opgaver for den højtstående repræsentant, såsom at repræsentere Udenrigsrådet over for Europa-Parlamentet eller at lede samlingen i Udenrigsrådet, når det drøfter almindelige handelspolitiske spørgsmål.