Simpelt flertal

EU-Rådet

Der er simpelt flertal, når mindst 15 medlemmer af Rådet stemmer for et forslag.

Rådet træffer afgørelse med simpelt flertal:

  • i forbindelse med procedurespørgsmål, f.eks. vedtagelsen af forretningsordenen, generalsekretariatets organisation og reglerne for de komitéer og udvalg, der er omhandlet i traktaterne
  • i forbindelse med anmodninger til Kommissionen om at foretage undersøgelser eller fremsætte forslag