Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

I Rådets arkiv indsamles og behandles de dokumenter, som Rådet for Den Europæiske Union har udarbejdet eller modtaget ved udøvelsen af sine funktioner. Arkivet over sager, der er afsluttet for mere end 30 år siden, er tilgængeligt for offentligheden.

Detaljerede oplysninger om samlingen

Dokumenterne findes generelt på de officielle EU-sprog, der blev brugt på udarbejdelsestidspunktet.

Rådets arkivsamling er opdelt efter de forskellige stadier i EU's retsgrundlag:

 • Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) som fastlagt i Paristraktaten (1952) (arkivsamling CM1)
 • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) som fastlagt i Romtraktaterne (1957) (arkivsamling CM2)
 • Den Europæiske Union fra Maastrichttraktaten til Lissabontraktaten (arkivsamling CM4)
 • Den Europæiske Union som fastlagt i Lissabontraktaten (arkivsamling CM8)

Arkivsamlingen omfatter også sager om mellemstatslige forhandlinger, f.eks.:

 • traktatforhandlinger, f.eks. Romtraktaterne (arkivsamling CM3)
 • EU's udvidelsesforhandlinger (arkivsamling CM5)
 • forhandlinger som led i Yaoundékonventionen, Lomékonventionen og Cotonouaftalen (arkivsamling CM6)
 • forhandlinger om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og associeringsrådene mellem EU og ikke-EU-lande (arkivsamling CM7)

Rådets arkivsamling består især af protokoller for Rådets samlinger og sager til Det Europæiske Råds møder, Coreper og andre udvalgs og komitéers møder. Det indeholder også budgetsager og sager om udarbejdelsen af direktiver, forordninger og afgørelser på en lang række politikområder.

Aktindsigt

Sager og dokumenter, der er mere end 30 år gamle , er offentligt tilgængelige. Originaldokumenterne sendes til EU's historiske arkiver, der opbevares på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Mikroficher og/eller elektroniske kopier af disse dokumenter kan konsulteres i Rådets arkiv i Bruxelles.

Der er visse undtagelser, f.eks. i tilfælde af klassificerede dokumenter eller for at beskytte:

 • privatlivets fred og enkeltpersoners integritet
 • økonomiske interesser, bl.a. intellektuelle ejendomsrettigheder

Sager og dokumenter, der er mindre end 30 år gamle, kan findes i det offentlige register eller ved at indgive en begæring om aktindsigt. 

Arkivets kontaktoplysninger

"Arkivvejviseren" indeholder kontaktoplysninger, oplysninger om adgang, beliggenhed, tilgængelighed og opbygning vedrørende arkiverne i medlemsstaternes udenrigsministerier og EU's institutioner. 

Du kan aftale et besøg, få hjælp med forskning eller få svar på spørgsmål om de tilgængelige arkivsamlinger ved at kontakte:

 • Centralarkivet i Rådet for Den Europæiske Union
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgien
 • Tlf. +32 22819400
 • Send en e-mail

Åbningstider

Læsesalen er åben for besøgende kl. 9.00-16.30 fra mandag til fredag. Der udleveres ikke nye sager mellem kl. 12.00 og 14.00.

Kontakt venligst Rådets arkiv forud for dit besøg for at aftale en tid.

Læsesalen ligger i Rådets Justus Lipsius-Bygning i Bruxelles, og du skal benytte indgangen "Belliard".