Bibliotek og forskning

Generalsekretariatet

Biblioteket giver adgang til en bred vifte af papir- og onlineinformationskilder, der er relevante for Rådets arbejde på alle EU's officielle sprog. Viften dækker:

  • nyhedsmedier
  • generelle og specialiserede tidsskrifter
  • artikler
  • afhandlinger
  • bøger
  • databaser

Onlineressourcer udgør hovedparten af bibliotekets ressourcer. Det fulde indhold af disse ressourcer er kun tilgængeligt via generalsekretariatets wi-fi-netværk i Rådets bygning.

Adgang

Hvis du er ansat, praktikant i Rådet, delegeret fra en medlemsstat eller medlem af personalet i andre EU-institutioner, kan du få adgang til bibliotekets læsesale uden begrænsninger. Forsknings- og/eller informationstjenester stilles til rådighed efter anmodning.

Hjælp til forskning

Hvis du er forsker eller studerende, kan du anmode om tilladelse til at studere på Rådets bibliotek. Hvis du har brug for hjælp til forskning, skal du sikre dig, at vi har din ansøgning i hænde mindst to uger inden dit planlagte besøg.
En ansøgning om denne ydelse skal angive, hvilket emne du studerer, og hvilket sprog det materiale, du gerne vil se, skal være på. En bibliotekar vil udarbejde lister over referencer til de tilgængelige ressourcer i Rådets bibliotekssamlinger, der vedrører dit emne.

Samlinger

Bibliotekets beholdning omfatter flere samlinger.

Hovedsamlingen er koncentreret om den sociopolitiske, økonomiske og institutionelle udvikling i EU og dets medlemsstater samt nabo- og partnerlande.

Sprogsamlingen er bygget op om sprogværktøjer som f.eks. ordbøger, glossarer, grammatikker, bøger om terminologi, oversættelse, lingvistik og referencemateriale på alle politiske områder i Rådet.

Den juridiske samling omfatter juridisk materiale og materiale vedrørende retspraksis, der dækker forskellige aspekter af EU-retten og international ret samt retspraksis i EU-landene og ikke-EU-lande.

Katalog

Onlinekataloget giver dig mulighed for at indtaste et enkelt søgeord eller udarbejde en oversigt over referencer.

Bibliografier

Den bibliografiske samling omfatter referencemateriale og forskningsarbejder vedrørende Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union og deres generalsekretariat.

Blog

Bibliotekets medarbejdere skriver en blog, der indeholder rapporter og biblioteksnoter om EU-relaterede arrangementer, oplysninger om bibliotekets seneste anskaffelser og læsetips samt en månedlig tænketankoversigt (Think Tank Review).

Bloggen må under ingen omstændigheder anses for at afspejle Rådets officielle holdning.