Søg efter retsakter omfattet af "fælles beslutningstagning"

Dette register indeholder oplysninger om EU's lovgivningsmæssige retsakter, der vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, også kaldet "fælles beslutningstagning". Det viser både igangværende og færdigbehandlede sager.

Databasen giver oplysninger om hvert trin for hver lovgivningssag på vejen gennem den almindelige lovgivningsprocedure. Det omfatter:

  • Kommissionens forslag
  • Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning 
  • Rådets førstebehandlingsholdning og Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning
  • Rådets andenbehandlingsholdning
  • forlig (i tilfælde af uenighed)
  • link til den vedtagne retsakt 
  • dato for undertegnelsen
  • referencenummer til at finde teksten i EU-Tidende

Hvis retsakten allerede er vedtaget, er der link til den fulde tekst og dato for undertegnelsen. I nogle tilfælde er der også link til holdningerne ved første- og andenbehandling.

Obs. Oplysningerne i databasen er kun tilgængelige på engelsk og fransk, og du kan kun søge på disse to sprog. 

EU-Rådet

Søg efter indiv. sag

Indsæt den kode, der skal findes, f.eks. 96/0113
og/eller et stikord (på engelsk eller fransk) fra titlen i den givne sag, f.eks. jeunesse