Dokumentregister

Generalsekretariatet

Det offentlige register over Rådets dokumenter består af indholdet af eller referencer til rådsdokumenter fra og med 1999.

De dokumenter, hvis indhold er tilgængeligt for offentligheden, kan ses direkte på skærmen. Der kan anmodes om adgang til andre.

Derudover er der under Møder/samlinger en særskilt webside for alle møder og samlinger i Rådet, Det Europæiske Råd og Eurogruppen. Disse sider indeholder almindelig møderelateret materiale som f.eks. Baggrundsorientering (baggrundsnotat forud for rådssamlingen), dagsordenen, listen over A-punkter og/eller deltagerlisten. 

Pressemeddelelser

Husk, at de nyeste pressemeddelelser findes under Pressemeddelelser, der indeholder:

  • Rådets pressemeddelelser, der er offentliggjort fra og med 1. januar 2014
  • erklæringer og taler, der er udsendt på vegne af formanden for Det Europæiske Råd eller Eurogruppen siden slutningen af 2009

Hvis du søger en ældre pressemeddelelse udsendt før 1. januar 2014, kan du søge i registret. Vælg "Pressetjenesten" i feltet "Emnekode" og "Pressemeddelelse" i feltet "Dokumenttype" og angiv Rådets emne i feltet "Ord i emnefeltet" (f.eks. "økonomi og finans"). 

Rådets konklusioner

For nyere konklusioner skal du bruge den dertil indrettede side på webstedet: 

For specifikke konklusioner kan du søge i registret ved at angive "Rådets konklusioner" i feltet "Ord i emnefeltet" og angive datoen for samlingen i Rådet i feltet "Mødedato". Du kan også søge ved at skrive "Rådets konklusioner" i feltet "Ord i emnefeltet" og angive en periode i feltet "Dokumentets dato" (f.eks. mellem 01/05/2015 og 30/06/2015).

Hvis du søger Rådets konklusioner om et specifikt emne, kan du skrive "Rådets konklusioner" & nogle nøgleord for emnet i feltet "Ord i emnefeltet" (f.eks. "Rådets konklusioner" & "miljø" for rådskonklusioner vedrørende miljøspørgsmål).

Forberedende dokumenter

Forberedende dokumenter udarbejdes, når Rådets arbejdsgrupper drøfter udkast til lovgivning. Alle forberedende dokumenter vedrørende et specifikt forslag, der drøftes i Rådet, har samme unikke interinstitutionelle kode, som Kommissionen har givet.

Hvis der er et dokument vedrørende et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, som du er interesseret i, kan du se den interinstitutionelle kode på dokumentets første side i et felt i øverste venstre hjørne. Hvis du taster denne kode i feltet 'Interinstitutionel kode", får du en liste med alle dokumenter i registret, der vedrører den retsakt.

Hvis du ikke har noget dokument, kan du bruge feltet "Ord i emnefeltet" til at finde den interinstitutionelle kode for udkastet til den lovgivningsmæssige retsakt, du er interesseret i. Tast nøgleord for emnet for udkastet til den lovgivningsmæssige retsakt, og du får en liste over dokumenter. Klik på referencenummeret for et af ST-dokumenterne, der er fremhævet med fed skrift, for at komme frem til dokumentoplysningssiden. Det interinstitutionelle nummer ses tydeligt på denne side.

Sprog

I registret kan du finde dokumenter, hvis indhold er offentliggjort på:  

  • kun et sprog
  • flere sprog (f.eks. en del af dokumentet er på engelsk, en del på spansk og en del på tysk)
  • alle EU's officielle sprog

Husk, at valget af sprog kan have indflydelse på dine søgeresultater. For at finde kortfattede referater af møder i Coreper skal du f.eks. vælge "Alle sprog" i feltet "Dokumentets sprog". Hvis du kun vælger ét sprog, giver det måske ikke nogen resultater