Anmod om et dokument

Generalsekretariatet

Hvis det dokument, du søger, ikke findes i det offentlige register, kan du anmode om det ved at kontakte Rådets Generalsekretariat.

Du kan også sende en begæring om aktindsigt

  • pr. brev til:

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union
GD F - Kommunikation og åbenhed
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • pr. fax til: +32 22 816 361

Har du brug for teknisk assistance?

Hvis du har et teknisk problem med at få adgang til det offentlige register, kan du sende os en e-mail.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar inden for 15 arbejdsdage. I særlige tilfælde kan fristen forlænges med yderligere 15 arbejdsdage.

Hvis du får afslag på aktindsigt, har du 15 dage til at anmode Rådet om at genoverveje sin beslutning.

Hvis din anmodning afvises, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand eller indbringe sagen for Retten.

Generelle henvendelser

Hvis du har brug for oplysninger om Rådet og dets aktiviteter, er Tjenesten for Information af Offentligheden parat til at hjælpe.