Det Europæiske Råd i 2013

Det Europæiske Råd i 2013

Herman Van Rompuy, formand for Det Europæiske Råd, gør i denne 4. årsberetning status over institutionens virksomhed. Brochuren indeholder også alle Det Europæiske Råds konklusioner, erklæringer og rapporter fra 2013. Nogle af de vigtigste begivenheder, der havde Det Europæiske Råds bevågenhed i 2013, omfattede konsolideringen af de første tegn på opsving efter finanskrisen, indsatsen for vækst og beskæftigelse, situationen i Syrien og Ukraine og skibbruddet med hundreder af migranter i Middelhavet. Det var også det år, hvor 27 blev til 28, da Kroatien blev medlem af EU i juli.

2014, 75 Sider, Paperbacks