Informationskilder om Det Europæiske Råd og Rådet

Informationskilder om Det Europæiske Råd og Rådet

Her kan du følge Rådets arbejde, bl.a. via onlinekanaler og sociale medier, besøg, direkte transmissioner og aktindsigt. Her kan du finde dokumentation og audiovisuelt pressemateriale.

2014, 6 Sider, Brochure/løbeseddel