Søg i Rådets database over aftaler og konventioner

Denne database indeholder oplysninger om Den Europæiske Unions aftaler og konventioner.

 Tilgængelige oplysninger:

  • dokumentets titel
  • dato og sted for undertegnelsen
  • ikrafttrædelsesdato (hvis den allerede er trådt i kraft)
  • et link til den fulde tekst i Den Europæiske Unions Tidende
  • bemærkninger (f.eks. midlertidig anvendelse)
  • oplysninger om ratificering (notifikationsdato for hver part)

 Obs. Oplysningerne i databasen er kun tilgængelige på engelsk og fransk, og du kan kun søge på disse to sprog.

 

 

EU-Rådet

Vælg en part fra listen over parter

Vælg aftaler efter titel og/eller datoer

Søgesprog
Søg titel
Undertegnelsesdatoer