Det Europæiske Råds konklusioner

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds konklusioner vedtages på hvert møde i Det Europæiske Råd. De anvendes til at udpege specifikke spørgsmål af interesse for EU og skitsere særlige tiltag, der skal iværksættes, eller mål, der skal nås. Det Europæiske Råds konklusioner kan også fastsætte en frist for at nå til enighed om et særligt emne eller for fremsættelse af lovgivningsforslag. På den måde kan Det Europæiske Råd øve indflydelse på og udstikke retningslinjer for EU's politiske dagsorden.

Forud for Det Europæiske Råds møde udarbejder formanden for Det Europæiske Råd retningslinjer for konklusionerne. De drøftes herefter på samlingen i Rådet (almindelige anliggender) og vedtages senere på Det Europæiske Råds møde. Konklusionerne vedtages ved konsensus mellem alle EU-landene.

Det Europæiske Råds konklusioner fra 2004 og frem er tilgængelige i det offentlige register med officielle dokumenter.

Konklusioner fra før 2004 er tilgængelige via nedenstående links.

Bemærk, at Det Europæiske Råds konklusioner kun er tilgængelige på sprogene i de lande, der var medlem af EU på det pågældende tidspunkt.