Herman Van Rompuy, tidligere formand for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

Herman Van Rompuy var den første fuldtidsformand for Det Europæiske Råd. Han blev valgt første gang i november 2009 og derefter genvalgt til endnu en periode fra juni 2012 til november 2014. 1. december 2014 blev han efterfulgt af Donald Tusk. 

Personlige overvejelser om rollen som formand for Det Europæiske Råd

Herman Van Rompuy gjorde på konferencen "Dove va l'Europa – The State of the Union" rede for sine overvejelser om sin embedsperiode som formand for Det Europæiske Råd:

"For mig var embedet lige så nyt som for alle andre. Jeg blev valgt den 19. november 2009. Jeg havde udarbejdet en erklæring til pressen, hvor jeg fremsatte mine tanker. Erklæringen er stadig værd at citere fra.

Dengang sagde jeg: "Alle lande bør gå ud af forhandlinger som vindere. (...) Som formand for Det Europæiske Råd vil jeg lytte opmærksomt til alle, og jeg vil sørge for, at vores forhandlinger fører til resultater for alle."

Jeg sagde også: "Der har været stor debat om den kommende formands profil, men kun en profil er mulig, og det er en profil bestående af dialog, enhed og handling."

Opbygning af tillid er efter min mening måske den vigtigste opgave for en formand for Det Europæiske Råd. 

Herman Van Rompuy

Opbygning af tillid mellem lederne, mellem institutionerne og mellem landene: Det er grundlaget for politisk beslutningstagning.

Især når beslutningerne er vanskelige, og når de skal træffes med konsensus, hvilket normalt er tilfældet i Det Europæiske Råd. 

Hvordan opbygger man tillid? Ved at møde folk, ved at lytte til dem og ved at tage hensyn til deres synspunkter.

Jeg har f.eks. i hele min embedsperiode lagt stor vægt på at besøge alle medlemmerne af Det Europæiske Råd i deres egen hovedstad, i princippet én gang om året. Når man taler med præsidenter og premierministre i deres eget arbejdsmiljø, får man et meget bedre indblik i, hvad der virkelig motiverer dem.

(...) Alle disse bestræbelser på at opbygge tillid betaler sig i krævende øjeblikke, i krisesituationer."

Disse overvejelser er et uddrag fra følgende tale:

Herman Van Rompuy sagde også i sin afskedstale til medlemmerne af Det Europæiske Råd:

Sammen har vi vist det usandsynlige: at en Union med 28 lande kan fungere.

Herman Van Rompuy

"(...) Jeg har forsøgt at handle i Europas interesse, hvilket ikke er noget abstrakt. Det er mere end summen af 28 nationale interesser, men det er også denne sum. 

Hver gang skal 28 blive enige. Ikke altid på én gang, og nogle gange skal der arbejdes for det." 

Herman Van Rompuy på:

Om Herman Van Rompuy 

Herman Van Rompuy var Belgiens premierminister, da han første gang blev valgt til formand. Han har tidligere været økonom i Belgiens nationalbank og begyndte sin politiske karriere i 1973 som national næstformand for sit partis ungdomsråd. 

Herman Van Rompuy har en bachelorgrad i filosofi og en kandidatgrad i anvendt økonomi fra universitetet i Leuven (KU Leuven).