Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

I fokus

Følg Donald Tusk på:

Rapport til Europa-Parlamentet, 18. januar 2017

Formand Donald Tusk aflagde rapport til Europa-Parlamentet om de vigtigste resultater af Det Europæiske Råds møde i december. Han lagde ud med at lykønske Antonio Tajani med valget som formand for Europa-Parlamentet og sagde, at han var vis på, at de sammen med alle Parlamentets medlemmer vil arbejde for at tackle de udfordringer, der ligger forude i 2017.

"Sidste år lykkedes det os at gøre fremskridt inden for migration, sikkerhed og økonomien trods de ekstraordinære vanskeligheder, vi stod overfor", sagde han.

Inden for migration så Det Europæiske Råd på gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet og vurderede fremskridtene med de pagter, der er undertegnet med udvalgte afrikanske lande.

"Sidste år ankom der 180 000 irregulære migranter til Italien. Den situation kan ikke fortsætte", sagde Tusk. "Derfor er Libyen og vores tilgang til den centrale Middelhavsrute det centrale punkt på dagsordenen for næste uformelle topmøde i Malta", tilføjede han.

Om Ukraine vedtog Det Europæiske Råd en juridisk bindende afgørelse mellem lederne for at lette ratifikationen af associeringsaftalen i Nederlandene. Da Rusland stadig ikke har gennemført Minskaftalerne, anbefalede forbundskansler Angela Merkel og præsident François Hollande, at sanktionerne forlænges. De er nu i kraft i yderligere seks måneder.

Det Europæiske Råd drøftede også sikkerhedsspørgsmål, bl.a. en styrkelse af samarbejdet mellem EU og NATO. "De europæiske lande bør gøre mere i betragtning af de umiddelbare sikkerhedstrusler, der møder borgerne. Det gælder også Den Europæiske Union", sagde Tusk.

Lederne drøftede også flere initiativer, der skal få den europæiske økonomi til at fungere for alle. "Statistikerne er bedre, men det vigtige er, at almindelige mennesker og virksomhederne føler sig trygge ved fremtiden", sagde han. "Derfor vil Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer blive udvidet, vores handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter moderniseret og ungdomsgarantien videreført."

Endelig orienterede formand Donald Tusk Europa-Parlamentet om det uformelle møde mellem de 27 ledere, der blev holdt i tilknytning til Det Europæiske Råds møde. "Vi blev enige om de proceduremæssige ordninger og bekræftede på ny principperne, dvs. de fire friheders udelelighed, balancen mellem rettigheder og pligter og reglen "ingen forhandlinger, før meddelelsen er givet"", sagde Tusk.

Han afsluttede med også at ytre tilfredshed med premierminister Theresa Mays Brexittale 17. januar. "Den viser, at den fælles holdning, som 27 EU-lande har indtaget med hensyn til det indre markeds udelelighed, endelig er forstået og accepteres af London", kommenterede han. "Vi noterede os premierminister Theresa Mays varme og afbalancerede ord om europæisk integration, som lå meget tættere op ad Winston Churchills end den kommende amerikanske præsidents, Donald Trumps, narrativ", tilføjede han.

Besøg i Malta, 11. januar 2017

Donald Tusk, formanden for Det Europæiske Råd, rejste til Malta for at deltage i åbningsceremonien for det maltesiske formandskab for EU-Rådet. Det er første gang, at Malta har formandskabet.

Formand Donald Tusk understregede i sin tale, at det maltesiske formandskab falder i en ekstraordinær tid fyldt med nye udfordringer og dramatiske omvæltninger. "I løbet af disse seks måneder vil vi i Rom fejre 60-årsdagen for traktaten, og Brexitproceduren sættes formelt i gang. Foråret byder også på en krævende test for hele EU med hensyn til migration, navnlig på den centrale Middelhavsrute", sagde han.

Donald Tusk understregede, at denne række af begivenheder kræver en kompetent, erfaren og følsom ledelse. Han henviste også til Maltas kulturarv og landets historie.

"Vi har været heldige, at denne vanskelige rolle faldt på Malta. Få har en bedre forståelse af italienerne, som skal være værter for festlighederne i Rom, og få har en bedre forståelse af briterne, der vil indlede deres skilsmisse", sagde han. "Og endelig har få en bedre forståelse af kernen i migrationstragedien i Middelhavet", tilføjede han.

Inden ceremonien afholdt Donald Tusk bilaterale møder med Maltas premierminister, Joseph Muscat.

Malta har formandskabet for Rådet frem til 30. juni 2017, efterfulgt af Estland.

Siden 1. december 2014 har Donald Tusk ledet Det Europæiske Råd, som er den institution, der fastlægger EU's politiske retningslinjer og prioriteter. Han har ansvaret for at forberede og lede institutionens møder. Han varetager desuden på sit niveau repræsentationen af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik udadtil.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger