Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

I fokus

Følg Donald Tusk på:

Møde med Albaniens præsident, 27. april 2016

Formand Donald Tusk mødtes med Albaniens præsident Bujar Nishani for første gang i Bruxelles.

Lederne drøftede Balkanlandenes rolle i EU's strategi for, hvordan man skal reagere på migrationsstrømmene. De blev også enige om at overvåge situationen i Albanien. "Den Europæiske Union er parat til at støtte Albanien, hvis der skulle opstå en alternativ rute," meddelte formand Tusk.

Formanden for Det Europæiske Råd noterede sig også de væsentlige fremskridt, landet har gjort for at nå sine mål om europæisk integration. I øjeblikket er Albanien i gang med en omfattende reform af retsvæsenet.

"Samarbejde og dialog mellem partierne er afgørende for at fremme landets europæiske ambitioner," understregede formand Tusk.

Besøg i Tyrkiet, 23. april 2016

Formand Donald Tusk besøgte Tyrkiet for at drøfte gennemførelsen af den fælles erklæring fra EU og Tyrkiet af 18. marts, ledsaget af Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans og den tyske forbundskansler Angela Merkel.

Rejsen gav mulighed for at vurdere flygtningesituationen i Tyrkiet og gennemførelsen af EU-finansierede projekter. Siden den politiske aftale i marts har der været en tydelig tendens til aftagende ulovlige migrationsstrømme over Det Ægæiske Hav. EU's tilbagesendelsesoperationer gennemføres parallelt med genbosætning af syriske statsborgere fra Tyrkiet til EU-lande, hvilket har medført et skift fra ulovlig til lovlig migration. Der foretages udbetalinger fra EU's nyoprettede facilitet for flygtninge i Tyrkiet, og identificeringen og planlægningen af yderligere projekter er intensiveret.

Lederne gjorde også status over det styrkede forhold mellem EU og Tyrkiet. Formand Donald Tusk bemærkede, at Tyrkiet havde gjort gode fremskridt med hensyn til visumliberalisering.

Endelig nævnte formanden for Det Europæiske Råd bekymringerne om pressefriheden i Tyrkiet. "Grænsen mellem kritik, fornærmelse og injurier er meget fin og relativ. I det øjeblik, hvor politikere begynder at bestemme, hvad der er hvad, kan det betyde enden på ytringsfrihed i Europa, i Tyrkiet, i Afrika, i Rusland, overalt. Jeg håber, at ytringsfriheden ikke fremover skal være hovedtemaet under vores møder," sagde formand Donald Tusk.

Siden 1. december 2014 har Donald Tusk ledet Det Europæiske Råd – den institution, der fastlægger EU's politiske retningslinjer og prioriteter. Han er ansvarlig for at forberede og lede institutionens møder. Han repræsenterer desuden på sit niveau EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik udadtil.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger