Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

I fokus

Følg Donald Tusk på:

Asien-Europa-mødet (ASEM), 15.-16. juli

EU-formand Donald Tusk deltog i 11. Asien-Europa-møde (ASEM) i Ulaanbaatar, Mongoliet. Han repræsenterede Den Europæiske Union sammen med Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og den højtstående repræsentant Federica Mogherini.

Ved åbningsceremonien gav lederne udtryk for deres solidaritet efter angrebet i Nice på Frankrigs nationaldag. "I dag står vi alle, Europa og Asien, sammen med det franske folk og dets regering. Vi fordømmer denne tragedie og opretholder vores kamp mod ekstrem vold og ekstremt had", sagde EU-formand Donald Tusk i sine bemærkninger.

Lederne drøftede også situationen i Tyrkiet efter det militære kupforsøg. "EU støtter fuldt ud den demokratisk valgte regering, landets institutioner og retsstaten. Vi opfordrer til en hurtig tilbagevenden til Tyrkiets forfatningsmæssige orden", sagde EU-formand Donald Tusk.

Drøftelserne på topmødet fokuserede på temaet 20 år med ASEM: et partnerskab for fremtiden gennem forbindelsesmuligheder.

Lederne drøftede også globale spørgsmål, herunder klimaændringer, bæredygtig udvikling, global styring, terrorisme samt migrations- og flygtningekrisen. "Det er nødvendigt med dialog og et stærkt tilsagn om en regelbaseret international orden. Fælles og forudsigelige regler gør stater mere sikre, mennesker mere frie og tilskynder virksomheder til at investere med større tillid", sagde EU-formand Donald Tusk.

I tilknytning til ASEM-topmødet mødtes EU-formand Donald Tusk med Singapores premierminister Lee Hsien Loong for at drøfte terrorisme og regionalt samarbejde. Han mødtes også med Sydkoreas præsident Park Geun-hye for at drøfte bilaterale forbindelser, handel og Nordkorea.

EU-formand Donald Tusk mødtes også med Japans premierminister Shinzo Abe. De fordømte angrebene i Nice og Dhaka og gentog deres tilsagn om samarbejde om at bekæmpe terrorisme. For så vidt angår en frihandelsaftale med Japan bekræftede EU-formand Donald Tusk på ny EU's tilsagn om at indgå aftalen inden årets udgang.

Topmøde mellem EU og Kina, 12.-13. juli

18. bilaterale topmøde mellem EU og Kina fandt sted 12.-13. juli i Beijing. Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, repræsenterede EU sammen med formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker. Kina var repræsenteret af premierminister Li Keqiang.

På topmødet drøftede lederne fælles udfordringer, herunder beskyttelse af en regelbaseret international orden. "En verdensorden baseret på fælles regler er i vores fælles interesse, men vi har klart vores forskelle med hensyn til, hvad det i praksis indebærer," påpegede EU-formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet.

Lederne gik videre med det strategiske partnerskab mellem EU og Kina. De udstak politiske retningslinjer for færdiggørelse af den omfattende investeringspakke og undertegnede en energikøreplan. Lederne enedes også om at gennemføre endnu en runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina allerede i år i Bruxelles. "Der er ingen tvivl om, at der fortsat hersker uenighed på dette område". Men det glæder mig, at Kina er parat til at deltage," meddelte EU-formand Donald Tusk.

Forud for G20-topmødet, som finder sted i Kina i september, enedes lederne om at tackle migrationskrisen på globalt plan. EU imødeser også et tæt samarbejde med Kina om udenrigspolitiske prioriteter, herunder Syrien, Irak, Afghanistan eller Afrika. Det samme gælder globale spørgsmål som f.eks. udviklingsbistand eller klimaændringer.

Det næste topmøde mellem EU og Kina finder sted næste år i Bruxelles.

Siden 1. december 2014 har Donald Tusk ledet Det Europæiske Råd, som er den institution, der fastlægger EU's politiske retningslinjer og prioriteter. Han har ansvaret for at forberede og lede institutionens møder. Han varetager desuden på sit niveau repræsentationen af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik udadtil.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger