Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

Følg Donald Tusk på:

I fokus

Det Europæiske Råds møde 25.-26. juni 2015

Det Europæiske Råd drøftede primært migration på mødet. Lederne fokuserede på politikken for flytning, genbosættelse og tilbagesendelse. EU's ledere enedes om foranstaltninger, der vil hjælpe 60.000 mennesker.

EU's ledere drøftede også:

  • de sikkerhedsmæssige udfordringer, Den Europæiske Union står overfor
  • en gennemgang af den europæiske sikkerhedsstrategi

De drøftede de igangværende forhandlinger med Grækenland og andre økonomiske spørgsmål.

17. bilaterale topmøde mellem EU og Kina, 29. juni 2015 

Formand Donald Tusk ledede 17. bilaterale topmøde mellem EU og Kina. Drøftelserne fokuserede på:

  • de politiske og økonomiske forbindelser mellem EU og Kina og en styrkelse af EU's og Kinas strategiske dagsorden for samarbejde 2020
  • globale udfordringer som f.eks. klimaændringer og enighed om en retfærdig og ambitiøs aftale på klimakonferencen i december i Paris
  • udenrigspolitiske spørgsmål

Siden 1. december 2014 har Donald Tusk ledet Det Europæiske Råd – den institution, der fastlægger EU's politiske retningslinjer og prioriteter. Han er ansvarlig for at forberede og lede institutionens møder. Han repræsenterer desuden på sit niveau EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik udadtil.