Donald Tusks kabinet

Det Europæiske Råd

Kabinetschef

 
Piotr Serafin
 • strategiplanlægning, koordinering og ledelse af kabinettet
 • G7/G20

Vicekabinetschef

 
André Gillissen
 • strategisk støtte til kabinetschefen
 • koordinering af møderne i Det Europæiske Råd

Ledende politisk rådgiver og kommunikationsrådgiver for formanden

 
Paweł Graś
 • forbindelser med Europa-Parlamentet, nationale parlamenter og politiske partier

Den horisontale gruppe

 
Katarzyna Smyk

Rådgiver

 • horisontal koordinering
 • formandens korrespondance
 • forvaltning af menneskelige ressourcer
Paweł Karbownik

Rådgiver

 • strategisk kalenderplanlægning
 • G7/G20

Den udenrigspolitiske gruppe

 
Riina Kionka

Udenrigspolitisk chefrådgiver

 • Ledelse af den udenrigspolitiske gruppe
 • Koordinering af eksterne politikker
 • Det Europæiske Råds programmering vedr. udenrigsanliggender
Carl Hartzell

Ledende rådgiver

 • Rusland
 • Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine
 • Centralasien
 • Tyrkiet
 • Europa uden for EU
 • Det Østlige Partnerskab horisontalt

Zuzana Michalcová Šutiaková

Rådgiver

 • Latinamerika og Caribien
 • Det vestlige Balkan
 • Sikkerhed, krisestyring og forsvar
 • Udvidelse
 • Menneskerettigheder
 • FN, OSCE, Europarådet
Leila Brahimi

Rådgiver

 • Mellemøsten og Nordafrika
 • Afrika syd for Sahara
 • Den europæiske naboskabspolitik horisontalt
 • Udvikling
 • Eksterne aspekter af terrorbekæmpelse og migration

Alina Butuliga

 Rådgiver

 • Asien og Stillehavet
 • Handel

Økonomigruppen

 
João Nogueira Martins

Økonomisk chefrådgiver

 • ledelse af økonomigruppen
 • økonomiske og monetære spørgsmål, bl.a. G7 og G20
Alfredo Panarella

Ledende rådgiver

 • konkurrenceevne, investeringer og vækst
 • den finansielle sektor (herunder bankunionen)
 • det indre marked
Christina Jordan

Rådgiver

 • Den Økonomiske og Monetære Union
 • beskæftigelse og sociale anliggender
 • beskatning
Wouter Coussens

Rådgiver

 • det europæiske semester og makroøkonomiske overvågningsprocedurer
 • makroøkonomisk udvikling (på globalt plan, i EU og i euroområdet)
 • udenrigspolitik: USA og Canada

energiunionen

 
Łukasz Koliński

Særlig rådgiver for energiunionen

 • energiunionen
 • klima
 • den flerårige finansielle ramme og det årlige budget
Presse- og kommunikationsgruppen

 

Preben Aamann

Formandens talsmand

 • koordinering af presse- og kommunikationsgruppen
Hugo Brady

Formandens taleskriver

 • taler, artikler
 • tænketanke
Beata Turska

Rådgiver

 • taler, artikler
Det personlige kabinet

 

Łukasz Broniewski

Chef for det personlige kabinet - rådgiver

 • forvaltning af topmøder, formandens besøg og rejser
 • forbindelserne med erhvervsdrivende og arbejdsmarkedets parter, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Stefan Smith

Formandens personlige assistent

 • formandens kalender og bistand til formanden
 • formandens personlige korrespondance

Emilia Surowska

Rådgiver

 • protokollen
 • administrativ forvaltning af topmøder, formandens besøg og rejser
 • forbindelsesofficer for protokol og sikkerhed
Tiina Kytola
 • formandens korrespondance
 • registrering af ind- og udgående post
 • arkivering

Kabinettets sekretariat

 
Renata Tobiasz

Personlig assistent for kabinetschefen og den horisontale gruppe

Pilar Chaves

Personlig assistent for vicekabinetschefen

Miriam Cunill Rafael

Assistent for den udenrigspolitiske chefrådgiver

Helena Hadjiyanni

Assistent for den udenrigspolitiske gruppe

Iveta Hincova

Assistent for den udenrigspolitiske gruppe

Sabina Bengtsson

Assistent for den økonomiske chefrådgiver og den særlige rådgiver for energiunionen

Anita Gebruers

Assistent for økonomigruppen
Cécile Monin

Assistent for presse- og kommunikationsgruppen

Andrés Mola Arizo

Assistent for presse- og kommunikationsgruppen

Louisa Pincott

(barselsorlov)

Arja Pukkinen Administrativ assistent - menneskelige ressourcer og uddannelse (COFO)