Det Europæiske Råds rolle ved indstillinger og udnævnelser

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd spiller en vigtig rolle i visse udnævnelsesprocedurer for højt profilerede EU-stillinger. Det har især til opgave:

  • at vælge formanden for Det Europæiske Råd
  • at indstille formanden for Europa-Kommissionen
  • at udnævne Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  • officielt at udnævne samtlige kommissærer
  • at udnævne bestyrelsen for Europæiske Centralbank (ECB), inkl. formanden for ECB

Formanden for Det Europæiske Råd

Den nuværende formand for Det Europæiske Råd er Donald Tusk. Han tiltrådte embedet 1. december 2014, hvor han afsløste Herman Van Rompuy. 

Valg af formanden for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd vælger sin egen formand. Det kræver kvalificeret flertal. Formanden bestrider stillingen i en mandatperiode på 2,5 år, der kan fornys 1 gang. 

Indstilling af formanden for Europa-Kommissionen

Efter valget til Europa-Parlamentet skal Det Europæiske Råd indstille en kandidat til stillingen som formand for Europa-Kommissionen. Når Det Europæiske Råd vælger sin kandidat, tager det hensyn til resultatet af valget til Europa-Parlamentet.

Et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer skal godkende den indstillede kandidat (mindst 376 MEP'er). Hvis Det Europæiske Råds kandidat ikke godkendes med et flertal af stemmerne i Parlamentet, skal Det Europæiske Råd indstille en ny kandidat. Dette skal ske inden for en måned efter den negative afstemning i Parlamentet.

Parlamentet anvender derefter samme procedure - flertal blandt alle MEP'er - for at godkende den nye indstillede kandidat.

Denne procedure er fastsat i artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

Udnævnelse af den højtstående repræsentant

Det Europæiske Råd udnævner Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Afgørelsen om den indstillede kandidat kræver kvalificeret flertal.

Det Europæiske Råd kan også beslutte at bringe den højtstående repræsentants femårige mandatperiode til ophør, igen med kvalificeret flertal.  

Denne procedure er fastsat i artikel 18 i TEU.

Udnævnelse af Europa-Kommissionen

Det Europæiske Råd udnævner officielt hele Europa-Kommissionen. Parlamentet stemmer om samtlige kommissærer - formanden for Kommissionen, den højtstående repræsentant og de øvrige kommissærer - ved hjælp af godkendelsesproceduren (flertallet af de afgivne stemmer).

Når Parlamentet har givet sin godkendelse, udnævner Det Europæiske Råd officielt Europa-Kommissionen. Det Europæiske Råds afgørelse kræver kvalificeret flertal.

Denne procedure er fastsat i artikel 17 i TEU.

Udnævnelser til Den Europæiske Centralbank

Det Europæiske Råd udnævner samtlige 6 medlemmer af bestyrelsen for Den Europæiske Centralbank (ECB), dvs. både ECB's formand og næstformand samt 4 andre medlemmer.

Det Europæiske Råd træffer afgørelse på grundlag af en henstilling fra Rådet. Det hører også Parlamentet og ECB's Styrelsesråd (der består af de 6 medlemmer af bestyrelsen og centralbankcheferne fra de 19 eurolande). Det Europæiske Råd træffer derefter afgørelse med kvalificeret flertal.

Denne procedure er fastsat i artikel 283 i traktaten om EU's funktionsmåde (TEUF).