Arbejdsgang

Persondatabeskyttelse

EU-Rådet og dets generalsekretariat overholder nøje reglerne om persondatabeskyttelse. Den databeskyttelsesansvarlige sørger for, at disse regler anvendes korrekt.

Åbenhed

Efter reglerne om åbenhed arbejder EU-institutionerne så åbent og så tæt på borgerne som muligt. Ministrene i Rådet lovgiver offentligt, og borgerne har ret til at bede om aktindsigt i Rådets dokumenter.

Miljøledelse

GSR arbejder på at reducere denne indvirkning og beskytte miljøet. Det har etableret et miljøledelsesprogram for alle GSR's aktiviteter i dets bygninger i Bruxelles.

Visuel identitet

Den visuelle identitet for "rådsfamilien" er opbygget omkring et fælles logo. Med det europæiske flag og et billede af Europabygningen repræsenterer logoet enhed, kontinuitet og mangfoldighed.

Flersprogethed

Rådet og Det Europæiske Råd arbejder på de 24 officielle EU-sprog. Alle EU-borgere kan skrive til Det Europæiske Råd og Rådet på et af disse officielle sprog.

Beskyttelse af klassificerede informationer

Rådet har et omfattende sikkerhedssystem til at beskytte EU's klassificerede informationer. Dette system gælder for Rådet, dets generalsekretariat og medlemsstaterne.