Jobmuligheder i generalsekretariatet

Fastansættelse

Generalsekretariatet besætter de fleste ledige stillinger ved at ansætte tjenestemænd enten fra andre EU-institutioner eller fra reservelister med kandidater, der har bestået en generel udvælgelsesprøve.

Udvælgelsesprøverne tilrettelægges af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). Det er konkurrenceprægede ansættelsesprøver, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes kompetencer ved forskellige prøver, så det sikres, at kun de bedste bliver udvalgt. Der afholdes generelle udvælgelsesprøver for forskellige stillingsprofiler, hvoraf nogle kræver særlige færdigheder og kvalifikationer. Ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, placeres på en reserveliste, som institutionerne bruger til at ansætte personale fra efter behov.

Generalsekretariatet kan også holde en udvælgelsesprøve til at dække egne behov, når der skal besættes meget specialiserede stillinger. Disse ledige stillinger offentliggøres både øverst her på siden, under "Aktuelle jobmuligheder", og på EPSO's websted.

Hvis du kunne tænke dig at arbejde for os, bør du med jævne mellemrum tjekke EPSO's websted, hvor du finder oplysninger om kommende udvælgelsesprøver og gode råd om, hvordan du forbereder dig.

Andre ansættelsesformer

Kontraktansatte

Generalsekretariatet har også et begrænset antal kontraktansatte, der er udvalgt enten blandt de kandidater, der er registreret i EPSO's CAST-database, eller fra reservelister eller andre institutioners databaser.

Når Generalsekretariatets ansættelseskontor søger kontraktansatte, kontakter det de kandidater, hvis profil svarer bedst til stillingens profil. Du bør derfor holde dit CV ajour i den database, du er registreret i.

Midlertidigt ansatte

Generalsekretariatet holder undertiden udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte. Det sker primært for at besætte stillinger med højt specialiserede fagfolk, der på det pågældende tidspunkt ikke er til rådighed på en EPSO-reserveliste. Udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte bekendtgøres øverst på denne side, under jobmuligheder, og på EPSO's websted.

Uopfordrede ansøgninger

Al kontakt til kandidaterne varetages af Generalsekretariatets ansættelseskontor. Ansættelseskontoret kan på grund af ansættelses- og udvælgelsespolitikken ikke tage uopfordrede ansøgninger i betragtning, heller ikke fra kandidater, der har bestået en udvælgelsesprøve.

I tråd med Generalsekretariatets databeskyttelsesregler tilintetgøres alle uopfordrede ansøgninger senest 6 måneder efter modtagelsen. Uopfordrede ansøgninger modtager et automatisk svar med generelle oplysninger om Generalsekretariatets ansættelsespolitik.

Kontakt Generalsekretariatets ansættelseskontor

Klagemulighed

Vi bestræber os på at yde en meget høj service.

Hvis du imidlertid mener, at du har været udsat for fejl og forsømmelser, har du ret til at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Før Ombudsmanden kan behandle din klage, skal du dog først rette henvendelse til Praktikkontoret.

Faste stillinger Ikkefaste stillinger
E-mail os, hvis du vil vide mere om udvælgelsesprocedurer vedrørende faste stillinger. E-mail os, hvis du vil vide mere om udvælgelsesprocedurer vedrørende ikkefaste stillinger.