Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Praktikophold i generalsekretariatet

Generalsekretariatet

Kontakt

Kontakt Praktikkontoret for yderligere oplysninger:

Forskellige former for praktikophold

1. Lønnet praktikophold

Generalsekretariatet tilbyder ca. 100 lønnede praktikophold om året til EU-borgere, der har fuldført mindst første trin af deres universitetsuddannelse og har opnået et eksamensbevis.

Praktikopholdene, der varer 5 måneder, tilbydes 2 gange om året:

  • 1. februar til 30. juni
  • 1. september til 31. januar

2. Ulønnet obligatorisk praktikophold

Generalsekretariatet tilbyder ca. 20 ulønnede praktikophold om året. Disse praktikophold er for tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende ved et universitet, hvor der er krav om et praktikophold som led i deres studium.

Praktikopholdene, der varer 1-5 måneder, tilbydes 2 gange om året:

  • 1. februar til 30. juni
  • 1. september til 31. januar

3. Praktikophold for nationale tjenestemænd

Dette program henvender sig til tjenestemænd i ministerier, statslige og regionale myndigheder samt det diplomatiske korps i EU's medlemsstater eller i et kandidatland.

Nationale tjenestemænd, der gennemfører et praktikophold i generalsekretariatet, er ansat i og aflønnes af deres nationale forvaltning.

Hvem kan ansøge?

Nationalitet

For at få adgang til et praktikophold i generalsekretariatet skal du være

  • EU-borger
  • statsborger i et kandidatland, der har afsluttet forhandlinger om EU-medlemskab

Du skal være nyuddannet kandidat fra et universitet eller en tilsvarende højere uddannelsesinstitution.

Borgere fra lande, der for øjeblikket forhandler EU-medlemskab, kan kun deltage i programmet om praktikophold for nationale tjenestemænd.

Sprog

Du skal have et indgående kendskab til engelsk eller fransk, da det er de primære arbejdssprog i generalsekretariatet.

Profiler

De fleste ansøgninger kommer i øjeblikket fra kandidater, der har læst jura, statskundskab, internationale forhold, EU-studier eller økonomi.

Generalsekretariatet søger dog også praktikanter med anden uddannelsesbaggrund, f.eks.:

oversættelse, menneskelige ressourcer, kommunikation, uddannelsesstudier, datalogi, grafisk design, medievidenskab, landbrugsteknologi, biokemi, sundhed og fødevaresikkerhed, energistyring, miljøvidenskab eller luft- og rumfartsteknik.

Hvem kan ikke ansøge?

Ansøgninger fra personer, der allerede har gennemgået et praktikophold på mere end 8 uger (lønnet eller ulønnet) i en EU-institution eller et EU-organ, tages ikke i betragtning.