Praktikophold i Rådets Generalsekretariat

Generalsekretariatet

Kontakt

Kontakt Praktikkontoret for yderligere oplysninger:

Forskellige former for praktikophold

1. Lønnet praktikophold

Rådets Generalsekretariat (GSR) tilbyder ca. 100 lønnede praktikophold om året til EU-borgere, der inden ansøgningsfristen har fuldført mindst første trin af deres universitetsuddannelse og har et eksamensbevis eller anden relevant dokumentation.

Praktikopholdene, der varer 5 måneder, tilbydes 2 gange om året:

  • 1. februar til 30. juni (første periode)
  • 1. september til 31. januar (anden periode)

2. Ulønnet obligatorisk praktikophold

Generalsekretariatet tilbyder ca. 20 ulønnede praktikophold om året. Disse praktikophold er for tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende ved et universitet, hvor der er krav om et praktikophold som led i studiet.

Praktikopholdene, der varer 2-5 måneder, tilbydes 2 gange om året:

  • 1. februar til 30. juni
  • 1. september til 31. januar

3. Praktikophold for studerende fra nationale forvaltningsskoler

Ansøgeren skal være indskrevet ved en national forvaltningsskole i:

  • en medlemsstat
  • eller et kandidatland efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten

Praktikopholdene, der varer 2-5 måneder, tilbydes 2 gange om året:

  • 1. februar til 30. juni
  • 1. september til 31. januar

Begyndelsesdatoen fastlægges efter fælles overenskomst mellem GSR og den pågældende nationale forvaltningsskole.

Hvem kan ansøge?

Nationalitet

For at få adgang til et praktikophold i generalsekretariatet skal du være

  • EU-borger
  • statsborger i et kandidatland, der har afsluttet forhandlinger om EU-medlemskab

For lønnede praktikophold skal en ansøger være kandidat fra et universitet eller en tilsvarende højere uddannelsesinstitution og have et eksamensbevis eller anden relevant dokumentation.

Sprog

En stor del af den interne kommunikation i generalsekretariatet foregår på engelsk og fransk, så godt kendskab til engelsk eller fransk og evne til at kommunikere på et af disse sprog er et krav.

Profiler

De fleste ansøgninger kommer i øjeblikket fra kandidater, der har læst jura, statskundskab, internationale forhold, EU-studier eller økonomi.

Generalsekretariatet søger dog også praktikanter med anden uddannelsesbaggrund, f.eks.:

oversættelse, menneskelige ressourcer, kommunikation, uddannelsesstudier, datalogi, grafisk design, medievidenskab, landbrugsteknologi, biokemi, sundhed og fødevaresikkerhed, energistyring, miljøvidenskab eller luft- og rumfartsteknik.

Hvem kan ikke ansøge?

Ansøgninger fra personer, der allerede har nydt godt af enhver form for uddannelse (lønnet eller ulønnet) eller beskæftigelsei mere end6 uger i en EU-institution eller et EU-organ, ‑agentur eller ‑kontor, tages ikke i betragtning.

Klagemulighed

Vi bestræber os på at yde en meget høj service.

Hvis du imidlertid mener, at du har været udsat for fejl og forsømmelser, har du ret til at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Før Ombudsmanden kan behandle din klage, skal du dog først rette henvendelse til Praktikkontoret.

Du kan kontakte os pr. e-mail.