Praktikophold – ofte stillede spørgsmål

Generalsekretariatet

Praktikophold

Kan jeg få et praktikophold i sommerperioden?
Nej. Vi tilbyder ikke praktikophold i juli og august.

Bliver uopfordrede ansøgninger taget i betragtning?
Nej. Alle ansøgninger om praktikophold skal følge den ansøgningsprocedure, der er beskrevet på webstedet.

Hvem kan ansøge

Jeg har endnu ikke fået min bachelorgrad. Kan jeg ansøge om et lønnet praktikophold?
Du kan ansøge, hvis datoen på dit bachelorbevis ligger før underskrivelsen af praktikaftalen.

Kan jeg ansøge om både det lønnede og det obligatoriske praktikophold?
Ja. Du kan ansøge om både et lønnet og et obligatorisk praktikophold, hvis du opfylder udvælgelseskriterierne (dvs. hvis du er masterstuderende og allerede har en bachelorgrad, og du skal gennemføre et praktikophold som led i dine masterstudier).

Kan jeg ansøge om praktikophold i forskellige EU-institutioner på samme tid?
Du kan ansøge om praktikophold i forskellige EU-institutioner på samme tid, hvis du opfylder udvælgelseskriterierne.

Har britiske statsborgere stadig adgang til lønnede praktikophold i 2018 efter resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 23. juni 2016?
Britiske statsborgere er fortsat berettigede til at ansøge om lønnede praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. I henhold til traktaterne, som er ratificeret af UK, gælder EU-retten fortsat fuldt ud for og i UK.

Udvælgelsesprocedure

Hvordan udvælges praktikanter?
Praktikanter udvælges på basis af kvalifikationer under hensyntagen til de oplysninger, de har angivet i ansøgningsskemaet.

Ansøgere kan blive interviewet over telefonen eller online. I så fald kontakter Praktikkontoret ansøgerne på forhånd for at aftale et tidspunkt. Hvis flere ansøgere har de samme kvalifikationer, bestræber Praktikkontoret sig på at sikre en rimelig geografisk (dvs. så mange nationaliteter som muligt) og kønsmæssig (40 % er målet for andelen af det underrepræsenterede køn) balance blandt de udvalgte praktikanter. Ansøgningerne gennemgås og sammenholdes med de profiler, som de forskellige afdelinger i Generalsekretariatet for Rådet søger.

Efter udvælgelsen

Skal jeg aflevere oversættelse af dokumentationsmaterialet?
Nej. Dokumentationsmateriale accepteres på alle de officielle EU-sprog. Hvis du har en engelsk eller fransk udgave af eksamensbeviset, vil det være nyttigt at medsende den.

Skal kopier af dokumentationsmaterialet bekræftes som autentiske kopier af originalerne?
Nej. Dokumentationsmateriale skal sendes pr. e-mail. Det er ikke nødvendigt at aflevere bekræftede kopier. Når praktikopholdet starter, skal praktikanter fremlægge originalerne af dokumentationsmaterialet.

Under praktikopholdet

Har jeg ret til årlig ferie?
Praktikanter har ret til 2 dages ferie pr. måned, de arbejder, ud over helligdage og øvrige dage, hvor Rådets kontorer er lukkede.

Sygeforsikring er obligatorisk. Er mit lands europæiske sygesikringskort nok?
Ja. Vi accepterer kopien af dit europæiske sygesikringskort som bevis. Det er dit eget ansvar at tjekke, hvilken dækning det giver.

I mangel af anden dækning (f.eks. det europæiske sygesikringskort) kan praktikanter vælge sygesikring gennem Rådet. I så fald betaler lønnede praktikanter ca. 13 €/måned, hvilket svarer til en tredjedel af præmien, og Rådet betaler de resterende to tredjedele. For obligatoriske praktikanter betaler Rådet hele forsikringspræmien.

Er praktikanter forsikret?
Alle praktikanter er forsikret mod ulykker.

Finansielle aspekter

Hvor stor er lønnen?
I øjeblikket er lønnen på 1 159,44 € netto/måned.

Dækker Rådet for Den Europæiske Union rejseudgifterne fra mit hjemsted til Bruxelles?
Praktikanter modtager en rejsegodtgørelse som bidrag til deres rejseudgifter.

Praktikanter, der rekrutteres fra steder længere væk end 50 km fra Bruxelles, har ret til bidrag til rejseudgifterne ved starten og afslutningen af deres praktikophold. Rejsegodtgørelsen beregnes efter en metode baseret på den geografiske afstand mellem Bruxelles og den adresse, der er angivet i ansøgningsskemaet (0-500 km: 0,30 €/km, 501-1500 km: 0,20 €/km, over 1500 km: 0,10 €/km og ganget med 2, med et loft på 800 €. Der gives ingen godtgørelse for afstande under 50 km fra Bruxelles). Du skal fuldføre mindst halvdelen af praktikperioden for at være berettiget. Anmodninger om adresseændring accepteres ikke efter Rådets underskrivelse af praktikaftalen.