Historie

Film: "Fra kaminpassiar til store beslutninger"

Denne dokumentar følger Det Europæiske Råds historie fra dets grundlæggelse til i dag. Den viser vigtige milepæle fra de sidste årtier, der har formet den måde, EU-lederne træffer beslutninger på.
Historien bliver fortalt gennem øjnene på dem, der oplevede Det Europæiske Råds omdannelse til det beslutningscentrum, det er i dag.

Læs mere om de begivenheder og traktater, der har formet Det Europæiske Råds, EU-Rådets, Eurogruppens og eurotopmødets rolle.

2008

12. oktober

Eurotopmødet fødes 

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, foreslår regelmæssige møder mellem stats- og regeringscheferne for landene i euroområdet. Det første møde finder sted 12. oktober 2008. Efterfølgende afholdes der topmøder i maj 2010, marts 2011, juli 2011 og oktober 2011 i Bruxelles.

Eurotopmøderne hjælper med at samordne euroområdets økonomiske politik og har også deltagelse af formanden for eurotopmødet og formanden for Europa-Kommissionen. 

2012

1.-2. marts

Traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union

På mødet i Det Europæiske Råd 1.-2. marts 2012 undertegner 25 europæiske ledere traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (TSSS).  

Traktaten træder i kraft 1. januar 2013 og formaliserer eurotopmøderne. Tilrettelæggelsen af eurotopmøder og deres formands rolle er fastsat i traktatens artikel 12.

2013

14. marts

Forretningsorden for eurotopmøder

Det første eurotopmøde, efter at traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union trådte i kraft, afholdes 14. marts 2013. På dette møde vedtages regler for tilrettelæggelse af eurotopmøder.

2015

22. juni

Ekstraordinært eurotopmøde om Grækenland

EU's ledere mødes for at udveksle synspunkter om Grækenland 22. september 2015. Eurotopmødets formand, Donald Tusk, siger, at den græske regerings seneste forslag er et positivt skridt fremad, men at EU-institutionerne skal vurdere dem nærmere.

12. juli

Euroområdets ledere når frem til en aftale om Grækenland

De er rede til at indlede forhandlinger om et program for finansiel bistand til Grækenland under den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), men først skal aftalen godkendes af det græske parlament og andre nationale parlamenter. Efter de nationale procedurer vil Eurogruppen videreføre forhandlingerne.