18.-20.9.2017 Møde

Donald Tusk anerkendte, at FN er det bedste instrument til at løse globale spørgsmål, og opfordrede samtidig FN til at være mere beslutsomt, målbevidst og forenet i lyset af det nuværende udfordrende internationale klima. "Vi mødes på et tidspunkt, hvor verden balancerer mellem håb og frygt", udtalte formand Donald Tusk på FN's generalforsamling. Han bekræftede, at "Den Europæiske Union aldrig vil holde op med at arbejde med og i De Forenede Nationer".

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.