18.-20.9.2017 Møde

Nøgleprioriteter for EU er at styrke den regelbaserede verdensorden, fremme fred, øge samarbejdet om terrorbekæmpelse og støtte nuklear nedrustning. EU ønsker også at gå videre med forhandlingerne om spørgsmål i forbindelse med migration, menneskerettigheder, klima og udvikling. Formand Donald Tusk skal desuden deltage i bilaterale møder med andre ledere i tilknytning til samlingen i FN's Generalforsamling.

 

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.