22.-23.6.2017 Møde

22. juni blev EU's ledere enige om at skærpe kampen mod terrorisme og styrke det europæiske forsvarssamarbejde. Det Europæiske Råd (artikel 50) mødtes også for at drøfte brexit. 23. juni mødes lederne igen for at drøfte økonomi, handel og migration.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.