© Den Europæiske Union 19.-20.10.2017 Møde

19. oktober blev EU's ledere enige om at konsolidere den nuværende strategi for at kontrollere migrationsstrømmene. De sagde også, at de er "rede til at gøre, hvad der skal til, for at Europa kan blive digitalt". 20. oktober mødes de igen for at drøfte ledernes dagsorden og gøre status over brexitforhandlingerne (EU-27, dvs. uden UK).

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.